Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Marek Sałamak, Jan Styliński, Maciej Dawidowicz

Marek Sałamak

Prof. dr hab. inż. Marek Salamak jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie w 1990 r. uzyskał dyplom inżyniera budownictwa. Kolejnymi etapami kariery naukowej było uzyskanie stopnia doktora w 2003 r. , doktora habilitowanego w 2014 r i tytułu profesora w 2022 r. Zainteresowania naukowe profesora Sałamaka koncentrują się wokół następujących zagadnień: badanie mostów pod próbnym obciążeniem, dynamika mostów, zabezpieczanie mostów na terenach górniczych, modelowanie CAD/MES/BIM, cyfrowe technologie i sztuczna inteligencja w optymalizacji i diagnostyce mostów. W swoim dorobku naukowym ma ponad 150 publikacji, w tym wydany przez PWN podręcznik „BIM w cyklu życia mostów”. Wykładowca przedmiotów zawodowych: techniki CAD/BIM, podstawy mostownictwa, mosty betonowe i technologie budowy mostów. Opiekun wielu dyplomantów. Wypromował 6 doktorów, a kolejnych 6 pracuje nad swoimi rozprawami. Twórca serii międzynarodowych konferencji infraBIM i infraMOST. Założyciel i prowadzący wideo kanał informacyjny infraSTUDIO promujący cyfryzację budownictwa. Kierował pracami w laboratorium badań mostowych pełniąc funkcję kierownika ds. jakości i dbając o wdrożony system zgodny z normą PN-ISO 17025. Laboratorium było pierwszym akredytowanym przez PCA podmiotem na Politechnice Śląskiej.

Prof. M. Sałamak zaprojektował ponad 30 obiektów mostowych i opracował kilkadziesiąt ekspertyz. Koordynował prace zespołu inżynierów mostowych przy transporcie maszyny TBM do budowy tunelu w ciągu Via Carpatia. Od 1995 r. jest współzałożycielem spółki CADmost Projekt. Autor pierwszego w Polsce programu BestCAD do rysowania konstrukcji mostowych. Członek zespołów doradczych m.in. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Ministerstwie Infrastruktury, GDDKiA.

Prof. M. Sałamak otrzymał nagrodę im. Mieczysława Rybaka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej przyznawaną przez Związek Mostowców RP. mj

Jan Styliński

Prawnik, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest również, od 2013 r. Prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa  – ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej największe firmy z branży infrastruktury i budownictwa. W 2017 r. został powołany na członka zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. Od 2018 r. jest członkiem Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP. Od 2018 r. przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa.

W 2019 r. został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych. Ponadto od lutego 2023 jest członkiem stałym Komitetu Monitorującego Program FENIKS z powołania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Na początku swojej kariery zawodowej był specjalistą w Ministerstwie Gospodarki i koncentrował się na instrumentach rozwoju regionalnego . W latach 2004–2006 – szef Wydziału Autostradowych Projektów Koncesyjnych (PPP) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2006 r. świadczy wsparcie prawne na rzecz klientów prywatnych i publicznych. Specjalizuje się w rynku budowlanym i inwestycjach, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, partnerstwa publiczno-prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Prowadził i był doradcą w dużych projektach inwestycyjnych obejmujących: autostrady, drogi, parkingi, gospodarka odpadami i spalarnie, akademiki studenckie, mieszkania socjalne, budownictwo socjalne. Doradzał także w ramach zamówień publicznych, w projektach takich jak budowa II linii metra w Warszawie, modernizacja centrum sztuki filmowej we Wrocławiu czy realizacja terminala LNG w Świnoujściu.

Autor kilkudziesięciu artykułów i komentarzy na temat sytuacji i wyzwań polskiego rynku budowlanego i inwestycyjnego. mj

Maciej Dawidowicz

Mgr inż. elektryk z Legnicy. Ostatnio współtwórca energetyki odnawialnej w regionie Legnicy. Uważa, że zawód energetyka wręcz odziedziczył po swoim ojcu, który był także elektrykiem i pracował wiele lat jako główny inżynier w Zakładzie Energetycznym Legnica. Jego syn Maciej już  w trakcie studenckich wakacji w tym samym zakładzie poszerzał swoją wiedzę praktyczną pracując w służbie pomiarowej – poznając przy tej okazji dokładnie aparaty średniego i wysokiego napięcia. Było mu to przydatne w kolejnych semestrach studiów.

Maciej Dawidowicz już w trakcie studiów na Politechnice Wrocławskiej poszerzył wykształcenie o pokrewny zawód – informatyk, ale służący elektrykom. Dumny jest z tego, że  dzięki zainteresowaniu się informatyką opanował w stopniu zaawansowanym język maszynowy (assembler) oraz język wyższego poziomu, co pozwoliło mu rozwinąć się w kierunku programistycznym. Stworzył kilka programów informatycznych dla legnickiej energetyki. Obecnie uważa, że dobry inżynier musi współcześnie  być dobrym informatykiem. Sam jest twórcą kilku programów informatycznych ułatwiających pracę inżynierom energetykom.

Inżynier Dawidowicz chociaż zbliża się do emerytury jest nadal bardzo aktywny zawodowo, ciągle podwyższa swoją wiedzę i dzieli się nią z młodszymi kolegami. Bierze udział we wszystkich ważnych uruchomieniach Oddziału Legnica. Uruchomił m.in. zabezpieczenie różnicowe na liniach 110 kV powiązane z Hutą Głogów oraz z Hutą Cedynia. Niedawno uruchomił zabezpieczenia różnicowe powiązane  ze stacją KGHM  SA Potoczek oraz KGHM PM S.A. Rudna.

Mgr Inż. Maciej Dawidowicz brał także udział w uruchomieniach wszystkich farm wiatrowych przyłączanych do sieci 110 kV w Oddziale Legnica. Były to FW Brochocin, FW Modlikowice, FW Taczalin, FW Grabik, Obecnie budowane są nowe farmy fotowoltaiczne oraz ich przyłączenia do sieci 110 kV. Nie bez podstaw spodziewa się więc kolejnych wyzwań związanych z „zieloną energetyką” i będzie je realizował. hp

Prof. dr hab. inż. Marek Salamak