Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Teresa Bilińska, Przemysław Polechoński, Eugeniusz Turyk

Teresa Bilińska

Mgr inż. Teresa Bilińska jest inżynierem sanitarnym, absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach: wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowych, gazu ziemnego i LPG, kanalizacji, wody oraz sieci zewnętrznych.

W zawodzie od 30 lat. Pracowała w Polsce i zagranicą. Od 2005 r. pracuje w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Wykonywała prace dla wielu znanych biur projektów, m.in. Buro Happold, Meinhardt, Hilson Moran, ME Engineers, PM Group, WSP, Atelier Ten, PPA oraz Cilantro. Posiada odpowiednie uprawnienia projektanta zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Ma na koncie projekty wentylacji i klimatyzacji na największych inwestycjach na świecie jak Data Centre 256MW, Stadion w Katarze 124MW na półfinał Mistrzostw Świata 2022, hotele Marriott w Nigerii, Muzeum w Abu-Dhabi, Muzeum Quranic Gardens w Katarze, EP09 zespołu 6 budynków wysokościowych w Dubaju, budynek biurowy Marathon Oil w Gwinei Równikowej, London City Island w Londynie. Była głównym projektantem instalacji i sieci Della w Łodzi w ramach PM Group.

Teresa Bilińska jest członkiem organizacji zrzeszających inżynierów, m.in.: Izby Inżynierów w Wielkiej Brytanii, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOIIB. Była wiceprezesem przez dwie kadencje Association of Polish Engineers in Great Britain (Stowarzyszenie Techników Polskich STP w Wielkiej Brytanii).

Prowadziła wykłady na Politechnice Wrocławskiej dotyczące wykorzystania gazu LPG do ogrzewania, napełniania samochodów i spawania, a także wykłady ramach Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOIIB.

Autorka artykułów na temat instalacji sanitarnych w profesjonalnych magazynach inżynierskich.

Mottem działania Teresy Bilińskiej jest stwierdzenie: Dobry Inżynier musi mieć wyzwania i rozwijać swoją wiedzę i doświadczenie. Wiedzą powinien się dzielić się z innymi inżynierami. Polscy inżynierowie muszą grać w Lidze Mistrzów na rynku międzynarodowym w budownictwie.

mj

Przemysław Polechoński

Pochodzący z Katowic młody mgr inż. materiałoznawca po Politechnice Śląskiej i chemik po niemieckiej Fachochschule Munster a wcześniej technik elektronik. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Katowicach. Posiada certyfikaty: IELTS International English Language Testing System oraz AGILE PM Fondation. W 2018 r. był laureatem Nagrody CEO Jonson Electric w kategorii rozwoju segmentu produktu oraz wdrożenia do produkcji seryjnej.

Mgr inż. Przemysław Polechoński od ukończenia studiów jest związany z kilkoma firmami zagranicznymi – ostatnio działającymi głównie w Wielkopolsce.

Był kierownikiem kilku projektów w firmie Jonson Electric Sp. z o.o. Będzin Polska. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym EMSPro Sp. z o. o. Poznań oraz dyrektorem finansowym Pianko Sp. o. o. K. Poznań wyłącznego dystrybutora niemieckich paneli podłogowych VB na Polskę.

Swoje kwalifikacje poszerzał jako asystent stażysta m.in. w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Badań i Technologii Materiałów w Dubendorf. Dotyczyły one produkcji kompozytów ceramiczno-polimerycznych stosowanych w sondach ultradźwiękowych, a także doboru materiałów polimerowych użytych w badaniach oraz rozwoju metod powlekania włókien ceramiki piezoelektrycznej (PZT), żywicami epoksydowymi oraz poliuretanowymi. Nadzorował także produkcję w skali laboratoryjnej oraz odpowiadał za współpracę z klientami zewnętrznymi.

W latach 2012–2014 był inżynierem ds. Badań i Rozwoju oraz liderem projektów R&D Brembo Poland sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, producenta samochodowych układów hamulcowych (odlewania żeliwnych tarcz oraz zacisków hamulcowych.

Przemysław Polechoński ma szansę zostać laureatem Konkursu „Złoty Inżynier” w pierwszym pokoleniu. Jego ojcem był bowiem mgr inż. Władysław Polechoński-wynalazca-właściciel wielu patentów, nagrodzony statuetką „Srebrnego Inżyniera” w 1999 r.

hp

Eugeniusz Turyk

Dr hab. inż., prof. nzw. IS Eugeniusz Turyk urodził się w Gdańsku, a LO im. S. Staszica ukończył w Tarnowskich Górach. Jest absolwentem Wydz. Mech. Budowy Maszyn Politechniki Kijowskiej (KPI) w specjalności urz. i technologia spawalnictwa (1969). Stopień dra n. techn. uzyskał na Wydz. Spawalnictwa KPI (1978), a dra hab. w zakresie inż. materiałowej – w Pol. Śląskiej w Gliwicach (2010). Od 1969 r. jest pracownikiem Inst. Spawalnictwa (IS) w Gliwicach (od stażysty do prof. nzw.) Po włączeniu (2020) Instytutu do Sieci Badawczej Łukasiewicz, był liderem obszaru Grupy Badawczej Technologii Spawalniczych. Prowadził prace z zakresu zmechanizowanego spawania w osłonie gazowej MIG/MAG blach i rurociągów, spawania hybrydowego laser-MAG, a także napawania. Zajmował się problematyką spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego wielkogabarytowych konstrukcji dla hutnictwa. Prowadził zakończone wdrożeniami badania technologii spawania konstrukcji stalowych dla: budownictwa, energetyki, przemysłu maszynowego, gazownictwa i hutnictwa, urz. transportowych i mostowych.

Jest autorem i współautorem ponad 120 prac naukowych i ekspertyz, 50 wdrożeń technologii spawania i napawania regeneracyjnego. Główny wykonawca lub kierownik w 6 projektach finansowanych ze środków kraj. oraz członek zespołu wykonawczego w 5 projektach kraj. i 1 zagranicznym. Audytor systemów zarządzania jakością. Uczestniczy we współpracy z Inst. Spawania Elektrycznego im. E.O. Patona Narodowej Akademii Nauk (NAN) Ukrainy oraz z Inst. Mechaniki NAN, co skutkuje wspólnymi publikacjami, np. monografia nt. napawania (z autorami ukraińskimi). Autor i współautor ponad 200 publikacji, 100 referatów na konferencjach nauk. i seminariach spawalniczych w kraju i za granicą oraz kilku książek i monografii.

Otrzymał m.in.: zł. i br. Krzyż Zasługi, sr. Odzn. Honorowe NOT i SIMP, członek Zarządu Sekcji Wychowanków KPI (od 2014). Wyróżniony dyplomem rektora KPI. Jest członkiem TKiHT.

bh