Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier” 2023

Łukasz Żrodowski

Mgr inż. Łukasz Żrodowski– absolwent, a obecnie doktorant w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Inżynier i naukowiec działający w dziedzinie technologii druku 3D oraz innowacyjnych materiałów stosowanych w tej technologii. Jego dorobek obejmuje już ponad 20 wynalazków, które zaowocowały licznymi zgłoszeniami patentowymi zarówno w Polsce, jak i na świecie. W trakcie swojej pracy naukowej na Politechnice Warszawskiej, skupiał się na badaniach i opracowywaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie druku 3D metali. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Kształtowanie struktury i właściwości kompozytów na bazie szkieł metalicznych, wytwarzanych metodą selektywnego przetapiania proszków”.

Wspierając komercjalizację swoich wynalazków, Łukasz Żrodowski pełni także funkcję prezesa zarządu spółki AMAZEMET, która jest spin-offem Politechniki Warszawskiej. Firma powstała z inicjatywy wynalazców z Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji, którzy objęli udziały razem z Instytutem Badań Stosowanych PW. Podstawą do jej utworzenia w 2019 r. były prowadzone kilka lat wcześniej prace badawczo-rozwojowe w studenckim kole naukowym. Dziś firma zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii do druku 3D metali, opartych na wynikach badań prowadzonych przez Łukasza i jego zespół. Obecnie AMAZEMET jest globalnym przedsiębiorstwem oferującym urządzenia i technologie pracujące w działach R&D, działające w halach produkcyjnych w USA, Korei, Chinach oraz wielu krajach Europy.

Łukasz Żrodowski dał się szerzej poznać podczas obrad XVI Forum Inżynierskiego – IX Dnia Mechanika organizowanego tradycyjnie podczas targów ITM w Poznaniu (30.05.2023) pod hasłem „Innowacyjna Oferta Młodych”. Wystąpił jako jeden z prelegentów w panelowej debacie „Oferta młodych naukowców dla gospodarki”, która była okazją do prezentacji dokonań i projektów badawczych przede wszystkim młodych twórców techniki oraz możliwości ich wsparcia.

Dagmara Pastuszak

Mgr inż. Dagmara Pastuszak ukończyła studia w Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydz. Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Od początku kariery zawodowej pasjonowała się wdrażaniem w struktury firm innowacyjnych rozwiązań, wspierając możliwości rozwoju przedsiębiorstw różnych branż. W 2017 r. założyła własną firmę pod nazwą „Biuro Obsługi Przedsiębiorców”. Głównym przedmiotem działalności było współtworzenie planów restrukturyzacyjnych firm. W 2020 r. zainteresowała się tematyką diagnostyki laboratoryjnej zawilgoconych i zasolonych budynków zabytkowych, stanowiących szczególne dobra kultury. Uczestniczyła w firmie Aquapol Polska CPV w tworzeniu dedykowanego laboratorium badawczego zajmującego się tą tematyką badawczą. Wraz z zespołem wdrożyła chromatograficzną analizę jonów soli w konstrukcjach budowlanych, badanie właściwości sorpcyjnych materiałów w komorze klimatycznej, określenie wilgotności metodą grawimetryczną. Obecnie laboratorium przygotowuje się do akredytacji PCA. Dagmara Pastuszak bierze również udział w projekcie dofinansowanym z NCBR „Głowica radarowa do pomiaru parametrów środowiskowych przegrody budowlanej z wykorzystaniem szerokopasmowych sygnałów mikrofalowych”. Prowadząc specjalistyczne badania materiałów budowlanych bezpośrednio współpracuje z cenionymi specjalistami z Politechniki Lubelskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Efektem jest opracowanie urządzenia badającego stan wilgotności murów o różnej konstrukcji w ich przekroju w formie mapy zawilgoceń.

Dagmara Pastuszak jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mykologów Budowlanych. Obecnie wraz z zespołem Aquapol pracuje nad nowym projektem wykonania i wdrożenia systemu pomiarowego działającego w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do szybkiego oznaczania stopnia porażenia mykologicznego pomieszczeń.

Adam Bisek

Jest absolwentem technikum budowlanego. W 1974 r. uzyskał dyplom mistrzowski montera instalacji i urządzeń sanitarnych. Od 1976 r. prowadzi działalność gospodarczą, jest właścicielem firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bisek” specjalizującej się początkowo w remontach kotłowni parowych i sieci gazowych, budowie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych. W 1993 r. firma „Bisek” zakupiła licencję na bezwykopową budowę rurociągów U-LINER’S i rozpoczęła produkcję maszyn i urządzeń do rekonstrukcji i monitorowania rurociągów oraz sprzętu do stopowania gazu.

W 1994 r. A. Bisek zostaje udziałowcem firmy drogowej MARBIT. W 2004 r. uruchamia Wytwórnię Mas Bitumicznych ASKOM z własnym laboratorium.

Adam Bisek jest autorem patentów, wynalazcą nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, wykorzystania surowców wtórnych, redukcji ograniczeń ruchu kołowego i pieszego w trakcie renowacji infrastruktury podziemnej.

Do największych osiągnięć zawodowych Adama Biska można zaliczyć wdrożenie nowoczesnej technologii modernizacji torów tramwajowych, czyli tzw. cichego, ekologicznego tramwaju.

Pasjonat lotnictwa i kosmonautyki. Posiada uprawnienia pilota samolotów jednosilnikowych i wielosilnikowych. W 2003 r., w 25. rocznicę lotu Polaka w Kosmos zorganizował spotkanie gen. Mirosława Hermaszewskiego z grupą kosmonautów z całego świata, podczas którego nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod ośrodek „Dom Kosmonautów”, hotel i ośrodek szkoleniowy dla przyszłych pilotów i kontrolerów lotu. W 2018 r. utworzył Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego „Bisek Aerospace”, która jest w posiadaniu 3 symulatorów lotu certyfikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Adam Bisek jest delegatem Polski w ONZ ds. zagospodarowania przestrzeni kosmicznej.

Za swoją działalność otrzymał wyróżnienia: Klucz Sukcesu Dolnego Śląska, Ikona Biznesu Wrocławia, Zasłużony dla Dolnego Śląska, a także medal im. T. Kościuszki przyznany przez „Polonia Technica”.