Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kongres ETCC2022

Ważnym wydarzeniem dla branży związanej z powłokami ochronnymi był European Technical Coatings Congress ETCC2022, który odbywał się od 12 do 14 lipca br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to prestiżowe wydarzenie o zasięgu światowym organizowane od 70 lat w różnych krajach, tym razem odbywało się po raz pierwszy w Polsce. 

Kongres był dwukrotnie przekładany z powodu pandemii COVID-19, ale w tym roku udało się wreszcie spotkać w dużym, międzynarodowym gronie. Uczestniczyło w kongresie ponad 350 osób z 26 krajów z całego świata, w tym z USA, Chin, Iranu, Brazylii, Indii i wielu innych.

Organizatorami kongresu ETCC2022 były: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl ) oraz Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com). Zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata ułatwia fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji CSI – Coatings Societies International  (www.csi-coatings.org). Głównym partnerem ETCC202 był Uniwersytet Jagiellonski.

Kongres rozpoczął się w dniu 11.07.2022 specjalną sesją: „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom (uczestniczyło 60 osób z różnych krajów wygłoszono 8 wykładów).

Prezentacje ETCC2022 dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów.

Program kongresu obejmował 5 równoległych sesji tematycznych, podczas których wygłoszono 108 referatów w tym 3 referaty plenarne oraz Prelegentami byli przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z całego świata.

Tematyka referatów i posterów obejmowała w szczególności:

  • najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie farb, lakierów, klejów i materiałów budowlanych;
  • stosowanie polimerów oraz innych materiałów;
  • kompozycje chemiczne produktów i ich własności;
  • postęp w technologii oraz produkcji; urządzenia i instalacje produkcyjne;
  • metody oraz urządzenia do aplikacji;
  • badania i pomiary, systemy jakościowe;
  • własności oraz trwałość produktów;
  • materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego;
  • prawodawstwo dotyczące produktów i procesów;
  • zagadnienia bezpieczeństwa oraz ochrony.

Uczestnicy kongresu ETCC2022 mieli możliwość zgłoszenia swoich referatów do publikacji w specjalistycznych wysoko punktowanych czasopismach naukowych, takich jak: Progress in Organic Coatings, Coatings, Materials, Polimery, Przemysł Chemiczny, Ochrona przed Korozją.

Podczas kongresu prezentowało się również 15 wystawców branżowych z 7 krajów, w tym z Polski: Grupa AZOTY S.A., instytuty Sieci ŁUKASIEWICZ, Enformatic Systems Sp. z o.o., Dachser Sp. z o.o. oraz Uni-Export Instruments Polska.

Kongres stanowił platformę spotkań i wymiany poglądów pomiędzy przemysłem i naukowcami, zwłaszcza, że w uczestniczyło w nim wielu przedstawicieli wiodących firm z branży, takich jak Evonik czy AkzoNobel.

W trakcie kongresu ETCC2022 przyznano Nagrody Kongresowe, po 1000 Euro każda, za: najlepszy referat, najlepszy referat młodego naukowca (do 35 lat), najlepszy referat o tematyce ekologicznej, a także  inne nagrody i wyróżnienia. Oceny referatów dokonali prowadzący sesje kongresowe „Session Moderators” (35 naukowców) oraz wybrani specjaliści (łącznie 45 osób) dokonali oceny prezentowanych referatów. Na tej podstawie przyznano nagrody, które zostały wręczone podczas ceremonii zamknięcia ETCC2022 14 lipca br.

Podczas kongresu ETCC 2022 w dniu 13.07.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z udziałem zaproszonych przedstawicieli oddziałów.