Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH – V ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

KOMITET HONOROWY

Andrzej ADAMCZYK – Minister Infrastruktury

Andrzej ARENDARSKI – Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej

Jerzy BARGLIK – Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce

Dariusz BONISŁAWSKI – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Dariusz BUDROWSKI – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jerzy BUZEK – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jakub CHEŁSTOWSKI – Marszałek Województwa Śląskiego

Przemysław CZARNEK – Minister Edukacji i Nauki

Edyta DEMBY-SIWEK – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Jerzy DUSZYŃSKI – Prezes Polskiej Akademii Nauk

Stefan KAMIŃSKI – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Remigiusz KOPOCZEK – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marcin KRUPA – Prezydent Miasta Katowice

Adam NEUMANN – Prezydent Gliwic

Andrzej MATYJA – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2018–2022

Arkadiusz MĘŻYK – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP

Krzysztof PIETRASZKIEWICZ – Prezes Związku Banków Polskich

Ryszard PREGIEL – Prezes Honorowy Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Leszek RAFALSKI – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Wojciech RATYŃSKI – Honorowy Prezes FSNT – NOT

Jacek SEMANIAK – Prezes Głównego Urzędu Miar

Henryk SKARŻYŃSKI – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Piotr SZYMCZAK – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Jan SZMIDT – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki

Warszawskiej w latach 2012–2020

Jarosław WIECZOREK – Wojewoda Śląski

Michał Jerzy ZASADA – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Andrzej ZIELIŃSKI – Honorowy Prezes FSNT–NOT

Andrzej ZIÓŁKOWSKI – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT–NOT, Honorowa Przewodnicząca SZIP

Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP

Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący SZIP

KOMITET PROGRAMOWY

Jan Andrzejewski – Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarno-Budowlanych w Wilnie

Kazimierz Babiarz – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

Józef Buczak – Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Stefan Góralczyk – Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Grzywacz – Wiceprezes FSNT-NOT

Andreas Kajzer – Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech

Bożenna Kawalec-Pietrenko – Wiceprezes FSNT-NOT

Chris Kluczewski – Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Jerzy Kusak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech

Wojciech Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Jerzy Markowski – Wiceprezes FSNT-NOT

Piotr Moncarz – Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn.

Mirosław Niedziński – Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago

Robert Niewidomski – Stowarzyszenie Techników i Inżynierów na Litwie Are.

Tadeusz Pawłowski – Wiceprezes FSNT-NOT

Arnold Petrowicz – Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Wojciech Rogalski – Prezes Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Janusz Romański – Honorowy Prezes Polonia Technica

Bogusław Smólski – Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN

Krystyna Lizard – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Anna Kopyto – Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Janusz Ptak – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń   N-T

Kamil Wójcik – Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Żywno – Klub Polskich Inżynierów w Dolinie Krzemowej

KOMITET STERUJĄCY

Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT

Włodzimierz Kurnik – Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP

Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Janusz Ptak – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marek Pawełczyk – przewodniczący – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej

Kamil Wójcik – zastępca przewodniczącego – Wiceprezes FSNT-NOT

Grzegorz Kłapyta – Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej

Mariusz Płaczkiewicz, – Koordynator XXVII KTP i V ŚZIP – Dyrektor Generalny Biura FSNT-NOT

Erwin Sroka – FSNT Rady Miejskiej w Gliwicach

Katarzyna Wojewódka – Specjalista administracyjny Politechniki Śląskiej

Martyna Ćwielong – Referent administracyjny Politechniki Śląskiej

Malwina Wronowska – Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej FSNT-NOT