Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Konkurs dla młodych programistów

7 czerwca w Warszawskim Domu Technika odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe – GEEK.

Organizatorem konkursu, którego uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a honorowym patronatem objęły Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, GovTech Polska oraz wielu Marszałków Województw, są Polskie Towarzystwo Informa-tyczne (PTI) – Sekcja Informatyki Szkolnej i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT).
Imprezę, którą prowadziła Beata Chodacka – członek Zarządu PTI, przewodnicząca Sekcji In-formatyki Szkolnej przy PTI, nauczycielka informatyki w V LO i SP 33 w Krakowie, rozpoczęło krótkie wystąpienie Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji. Podkreślił w nim jak ważna w życiu jest pasja pozwalająca realizować najśmielsze plany. A udziałem w konkursie uczniowie rozpoczęli drogę do spełniania swoich marzeń. Podziękował też ich opiekunom, odgrywającym na niej istotną rolę, inspirując ich, wspierając i nagradzając. Jako przykład do naśladowania wymienił Elona Muska, który już w szkole podstawowej dzięki mentorom otworzył drzwi do wielkiego świata. Następnie Wiesław Paluszyński, prezes PTI, powiedział o konieczności łowienia talentów kreatywnych informatyków i przypomniał ideę Konkursu. – Kto może stworzyć lepsze programy do nauczania niż sami uczniowie? Jego marzeniem jest, by nagrodzonymi scenariuszami zainteresowały się komercyjne firmy – producenci gier. Dodał, że tych pomysłów nikt nie może ukraść, bo są chronione prawami autorskimi.
Stefan Góralczyk, wiceprezes FSNT-NOT, gratulując zwycięzcom, stwierdził: – Jesteście ba-dzo zdolni i macie takie umiejętności, że życie stoi przed wami otworem. Powiedział o zmianie pokoleniowej dotyczącej IT: – Trzy czwarte życia spędziłem bez komputera. Zaczynałem od ołówka kopiowe-go, potem była maszyna do pisania, a pierwszy komputer kupiłem w 2000 r.! Tak to wyglądało życiu, a wy wchodzicie w to jakby z marszu. Tu dodam, że jedną z osób zajmujących się organizacją finału była Malwina Wronowska, z Sekcji Obsługi Władz Statutowych FSNT-NOT.

Konkurs GEEK ma pobudzać oraz rozwijać wśród nauczycieli i uczniów zainteresowania i pasje, gdyż jego celem jest opraco-wanie i przedstawienie koncepcji lub stworzenie implementacji gry edukacyjnej o tematyce związanej z wynalazkami lub wyna-lazcami ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Polaków w rozwój nauki. A także wykorzystanie kompetencji informatycznych służących tworzeniu interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych; propagowanie nauki programowania; rozwijanie w dzieciach i młodzieży kluczowych kompetencji przyszłości: komunikacji, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia; zwiększenie wśród młodzieży wiedzy o licencjach Open Source, Creative Commons; przygotowanie jej do pracy w środowiskach start-upów i umiejętności dzielenia się wiedzą. Innymi słowy, chodzi o wspieranie rozwoju uczniów, zachęcanie ich do podejmowania dal-szego kształcenia oraz pracy w szeroko pojętej branży teleinformatycznej.

Udział w nim umożliwi osiągnięcie sukcesu wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje i skupiają się wokół tworzenia gier komputerowych. Chcemy też wykorzystać kompetencje informatycz-ne nauczycieli i uczniów do tworzenia ciekawych projektów, a przy tym rozwijać umiejętności pracy zespołowej i zachęcać do nauki programowania – rekomenduje imprezę Beata Chodacka.

Zainteresowanie konkursem jest coraz większe – powiedział mi prezes Wiesław Paluszyński. – W tym roku oceniano 90 prac, ale fajne jest też to, że ma on też taki lokalny charakter: najlepsze prace są dostrzegane w województwach, a ich marszałkowie objęli nad nim patronaty, bo tematyka inżynierska – wbrew pozorom – okazała się bardzo atrakcyjna. To także szukanie w swoim otoczeniu osób, które warto zaważyć i samorząd może się nimi pochwalić. Konkurs buduje też pozycję ponadprzeciętnych nauczycieli. Zdajemy sobie sprawę, że np. w kategorii „implementacja” piszą oprogramowanie bądź tworzą rozwiązania wymyślonej koncepcji gry uczniowie szkół podstawowych, nie zaw-sze z wielkomiejskich ośrodków. Jakie pokolenie nam rośnie? Konkurs GEEK nie jest olimpiadą infor-matyczną, to wyższy poziom umiejętności.
Statuetki z dyplomami gratulacyjnymi wręczał laureatom Wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak mówili mi ich opiekunowie merytoryczni nagrodzone prace były ich pomysłem. Od samego po-czątku realizowali swoje założenia, myśląc o tym, co by chcieli stworzyć w przyszłości. Długo nad tym myśleli, a następnie pracowali, nawet pół roku, mieli różne koncepcje, ale opiekun był tylko ich dorad-cą, pomagał im, gdyż to oni ostatecznie podejmowali decyzję. Specjalnie przygotowane
O dużym zainteresowaniu konkursem może świadczyć fakt, iż po raz 4. uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, których opiekunką merytoryczną jest Małgorzata Jegier, od ponad 25 lat prowadząca w niej zajęcia informatyczne. – Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w różnych konkursach, także międzynarodowych. W I edycji GEEK zajęliśmy II miejsce, w II – II i III miejsce, a w ub.r. – I i II miejsce, głównie w tej samej kategorii „koncepcja”. Do-dam, że Szkoła we wszystkich dotychczasowych edycjach zgłosiła najwięcej drużyn, za co od sponso-ra konkursu Inżynierowie.com otrzymała drukarkę 3D.
Po zakończeniu części oficjalnej (pełna lista laureatów jest na stronie: https://sis.pti.org.pl/gala-finalu-konkursu-geek-2024/) dr Piotr Zakrzewski, zastępca prezesa Polskiego Urzędu Patentowego RP, wygłosił bardzo ciekawy, nie tylko dla uczniów, wykład: „Patentować czy nie? Dylematy twórcy”. Opowiedział w jaki sposób chronić własność intelektualną: kiedy warto opaten-tować wynalazki, czym się różnią od praw autorskich, co to są wzory użytkowe i przemysłowe oraz jak długo są chronione. Następnie w interaktywnym kwizie (aplikacja Kohoot!) 40 uczestników spotkania – bo grali też nauczyciele i sponsorzy – sprawdziło swoją zdolność do zapamiętywania, odpowiadając na 15 pytań. Ci, którzy najuważniej słuchali i najszybciej cię tym pochwalili zostali nagrodzeni.
Galę zakończyły (zorganizowane w dwóch grupach) zwiedzanie Narodowego Muzeum Tech-niki oraz spacer po Śródmieściu Warszawy z elementami rywalizacji przygotowany przez Idzie.my.

JB