Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Konrad Henryk Markowski – Młody Inżynier 2021

Samowystarczalność gospodarcza jest jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków politycznych, obieranych przez coraz więcej państw – największym przykładem takiego kursu są Chiny. Jednak implementacja takiej koncepcji w mniejszych krajach wymaga skutecznego zarządzania zasobami.

Wyzwaniem w gospodarce obiegu zamkniętego, pozbawionej stałego dopływu świeżo wydobytych surowców, jest zapewnienie co najmniej tego samego poziomu życia obywatelom, jak w przypadku klasycznej gospodarki kapitalistycznej. Oznacza to, że infrastruktura, np. kolejowa, czy energetyczna, spełniająca swoją funkcję, powinna być eksploatowana jak najdłużej, by jak najrzadziej sięgać po nowe zasoby.

Przy dzisiejszym poziomie rozwoju techniki wydłużenie czasu życia urządzeń może być realizowana przez metody znane jako Predictive Maintenance. Pomiar wszelkiego rodzaju parametrów pracy, a przez to wskazanie na jak najwcześniejszym etapie konieczności naprawy, skutecznie umożliwia zwiększenie czasu eksploatacji maszyn oraz daje możliwość znacznie wydajniejszego zarządzania stanami magazynowymi.

W kontekście sensoryki jednak dalej wyzwaniem pozostają pomiary w trudnych warunkach, w, na przykład, polu elektromagnetycznym. By to umożliwić wraz z zespołem z Politechniki Warszawskiej, założyliśmy StartUp FiberTeam Photonic Solutions, który oferuje rozwiązanie tego problemu – miernictwo z wykorzystaniem światłowodów, które z wysoką precyzją pozwolą na pomiar nawet we wnętrzu rdzenia transformatorowego. Rozwój metod pomiarowych niewątpliwie ułatwi wdrożenie takiej gospodarki, przez znacznie efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych.

Konrad Henryk Markowski - Młody Inżynier 2021