Miesięcznik Federacji SNT NOT

ul. Ratuszowa 11, pok. 740
03-450 Warszawa

tel. 663 311 966
redakcja@przeglad-techniczny.pl

Adres do korespondencji
Wydawca

03-450 Warszawa
Biuro spółki – sekretariat

tel. (0 22) 818 09 18, 818 98 32
fax. (0 22) 619 21 87
sekretariat@sigma-not.pl

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedInPrzegląd Techniczny Gazeta Twitter
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl