Dwutygodnik Federacji SNT NOT

ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

tel. 600 945 947, 22 250 22 21
fax.
redakcja@przeglad-techniczny.pl

Adres do korespondencji


ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Wydawca

03-450 Warszawa, skr. poczt. 1004
Biuro spółki – sekretariat

tel. (0 22) 818 09 18, 818 98 32
fax. (0 22) 619 21 87
sekretariat@sigma-not.pl

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl