Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kości ożywiane ceramiką

Od lat Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych rozwija badania nad medycznymi zastosowaniami materiałów ceramicznych. Kiedy więc w Instytucie powstały grupy badawcze do prowadzenia niektórych głównych tematów, jedną z nich została Grupa Badawcza Biomateriały. Notuje ona coraz więcej innowacji i wdrożeń nagradzanych na wystawach w kraju i za granicą.

Przeczytaj całość: https://www.sigma-not.pl/czasopisma-58-przeglad-techniczny.html

Ceramiczny szkielet przed zasiedleniem komórkami żywymi