Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

„Laur Innowacyjności” wzmacnia wiarygodność i prestiż firm

Laureaci konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica, organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) korzystają z prawa do posługiwania się tytułem i znakiem firmowym konkursu w promocji nagrodzonych produktów. Wzmacnia to wiarygodność i prestiż firm na konkurencyjnym rynku. Do elitarnego grona zwycięzców 11 poprzednich edycji dołączyło w październiku kolejnych 15 laureatów. Złote, Srebrne i Brązowe Laury Innowacyjności zostały im wręczone podczas uroczystej Gali 26 października w działającym od 118 lat Warszawskim Domu Technika NOT. Złote Laury Innowacyjności otrzymało 5 laureatów, 6 srebrne i 4 brązowe. W konkursie nagradzane są osiągnięcia naukowe i biznesowe, kreatywność  przedsiębiorców w  różnych sektorach gospodarki, innowacyjność oraz interdyscyplinarność rozwiązań.

Statuetki zwane „Staszicami” są wręczane za najlepsze pomysły, rozwiązania oraz wynalazki, które zostały już z powodzeniem wdrożone i przyniosły wymierne korzyści zarówno gospodarce jak i ich twórcom, zaznaczyła Laura Łącz, która prowadzi tę galę , od samego początku, nieprzerwanie od 12 lat.

Promowanie nowatorskich technologii i produktów, ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań jest kluczem do rozwoju cywilizacyjnego – podkreśliła w swoim wystąpieniu Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i członek kapituły konkursowej. – Statuetki, które wręczamy laureatom za najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki są tylko symbolem i podziękowaniem za ich ogromny wkład w te wszystkie działania. Praca inżynierów wymaga ogromnej determinacji i talentu. Trzeba mieć niezwykłą wyobraźnię, żeby wymyślać tak nowatorskie rozwiązania. Gabriel Narutowicz porównywał inżynierów do Stwórcy,  ponieważ tworzą coś, czego nikt inny jeszcze przed nimi nie zrobił. Dziękując za tę kreatywność i niezwykle odpowiedzialną pracę  życzę dalszych sukcesów i gratuluję wszystkim wyróżnionym.

Kapituła pod przewodnictwem wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, przyznała wyróżnienia w 10 kategoriach: Energetyka i elektrotechnika; Górnictwo i hutnictwo; Informatyka i oprogramowanie; Automatyka; Mechanika, maszyny i urządzenia; Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny i chemia; Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo i obróbka drewna; Technika wojskowa; Włókiennictwo, inżynieria materiałowa; Usługi oraz inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym.

Konkurs był objęty patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Głównego Urzędu Miar, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Infrastruktury oraz patronatami medialnymi grupy czasopism.

Gośćmi i uczestnikami Gali – oprócz laureatów i osób im towarzyszących – byli prezesi, dyrektorzy lub przedstawiciele patronów i partnerów, wysokiej rangi reprezentanci świata nauki i gospodarki, a także członkowie Zarządu FSNT-NOT, liczni przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz dziennikarze mediów publicznych.

ZŁOTY LAUR INNOWACYJNOŚCI
• HARPO Sp. z o.o.  w kategorii: Mechanika, maszyny i urządzenia
• Eco Light Biosafety P.S.A.  w kategorii: Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny i chemia
• KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów  w kategorii: Górnictwo i hutnictwo
• KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny   w kategorii: Informatyka i oprogramowanie
• Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  w kategorii: Włókiennictwo, inżynieria materiałowa
SREBRNY LAUR INNOWACYJNOŚCI
• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
• NEXERA Sp. z o.o.
• MEDISENSONIC S.A.
• orski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny oraz partner JG Group Sp. z o. o.
• INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023
• Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
• PCO S.A.
LAUREACI LAURÓW INNOWACYJNOŚCI 2022/2023

Wśród laureatów SREBRNEGO LAURA INNOWACYJNOŚCI znalazła się debiutująca w tym konkursie technologiczna firma MEDISENSONIC S.A. która otrzymała prestiżową nagrodę za urządzenie mikrofalowe do diagnozowania żywotności miazgi zębowej.

To wyróżnienie przyznane nam przez inżynierów ma dla mnie szczególne znaczenie, bo sam jestem przedstawicielem tego zawodu – ocenił Robert Gromada, prezes spółki. – W MediSensonic większość załogi, stanowią inżynierowie. Są to  wybitni elektronicy, mechatronicy, mechanicy z tytułami naukowymi oraz osoby innych specjalności. Tworzymy wspólnie innowacyjne rozwiązania do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej i stomatologicznej

Jolanta Czudak

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146580-%E2%80%9Elaur-innowacyjno%C5%9Bci%E2%80%9D–wzmacnia-wiarygodno%C5%9B%C4%87-i-presti%C5%BC-firm-przeglad-techniczny-2023-12.html