Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Laureaci Plebiscytu Czytelników „PT”

Diamentowy Inżynier 2021

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – inżynier elektryk, rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 2008–2016

Złoci Inżynierowie 2021

Prof. dr hab. inż. Henryk Bujak – dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kategoria: INNOWACJE

Prof. dr. hab. inż. Janusz Dyduch – mechanik, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu, prezes SITK RP, działacz NOT,  kategoria: KOMUNIKACJA

Mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – inżynier budownictwa, nauczyciel akademicki, działaczka PZITB, wiceprezes SITPMB, kategoria: INFRASTRUKTURA

Mgr inż. Piotr Kostro – mechanik, zarządza spółką Radomskie Centrum Innowacji i Techniki w Radomiu, kategoria: ZARZĄDZANIE

Inż. Dariusz Kruk – inżynier budownictwa, pracownik firm: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 SA, STRABAG Sp. z o.o., TRAKCJA SA, kategoria: MENEDŻER

Dr hab. inż. Wacław Romuald Muzykiewicz, prof. AGH – nauczyciel akademicki na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, działacz NOT, kategoria: NAUKA

Mgr inż. Janusz Onyszczuk, mechanik, specjalista ds. systemów zarządzania, wiceprezes firmy ASMET, członek SIMP, kategoria: JAKOŚĆ

Mgr inż. Wiesław Paluszyński – informatyk, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Zarządu firmy Trusted Information Consulting, kategoria: INFOTECHNOLOGIA

Srebrni Inżynierowie 2021

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek – informatyk, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Mediów na UW, kategoria: INFOTECHNOLOGIA

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – ekspert w PKN ORLEN, prezes SITPChem O/Płock, kategoria: ZARZĄDZANIE

Dr inż. Marek Ksepko – leśnik, hydrolog, zastępca dyrektora Oddziału Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku, kategoria: EKOLOGIA

Dr hab. inż. Anna Masek – chemik, nauczyciel akademicki w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników PŁ, ekspert NCBR, PARP; członek SITPChem, kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Dr inż. Jan Matuszewski – elektronik, ekspert MON, kieruje Zakładem Systemów Radioelektronicznych na Wydziale Elektroniki WAT, kategoria: JAKOŚĆ

Dr inż. Witold Rzepiński – inżynier rolnik, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, kategoria: INNOWACJE

Wyróżnieni Inżynierowie 2021

Mgr inż. Tomasz Detka – elektryk, pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PIMOT, kategoria: KONSTRUKCJE

Mgr inż. Jan F. Lemański – specjalista ochrony środowiska, rzeczoznawca i projektant, członek PZITS, działacz NOT z Poznania, kategoria: DZIAŁACZ STOWARZYSZENIOWY

dr inż. Piotr Matejuk – mechanik, wiceprezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki, kategoria: HISTORIA TECHNIKI

Dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. PW – mechanik, nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej, członek Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautykikategoria: KOMUNIKACJA

Dr hab. inż. Adrian Różański – nauczyciel akademicki z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, kategoria: NAUKA

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK – materiałoznawca, nauczyciel akademicki na Politechnice Krakowskiej, członek SITPChem, SPWiR, Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Mgr inż. Edward Ziaja – elektryk, pełnomocnik Zarządu Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, przewodniczący Sekcji Energetyki SEP, kategoria: INNOWACJE

Młodzi Inżynierowie 2021

Dr inż. Konrad Henryk Markowski – elektronik, naukowiec z Politechniki Warszawskiej, prezes Koła Zakładowego SEP na PW

Mgr inż. Kamil Edward Nawirski – specjalista marketingu, członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników

Honorowi Złoci Inżynierowie „Przeglądu Technicznego”

Dr Stanisław Latek – fizyk jądrowy z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

Ks. bp Waldemar Pytel – biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiegor