Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

LAUREACI XXX PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

DIAMENTOWY INŻYNIER 2023

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej i technologii chemicznej, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Złoty Inżynier PT 2016


ZŁOCI INŻYNIEROWIE 2023

Inż. Henryk Bukalski
mechanik w specjalności przyrządy mechaniki precyzyjnej, posiada srebrną odznakę honorową NOT, członek Towarzystwa Kultury i Historii Techniki
kategoria: KONSTRUKCJE

Mgr inż. Małgorzata Dulewicz
specjalistka w dziedzinie zarządzania i inżynieria produkcji, psychologii oraz ekonomii; kierownik działu zakupów w ASMET Sp. z o.o.
kategoria: INNOWACJE

Mgr inż. Grzegorz Kędzierski
inż. budownictwa, współwłaściciel i prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o oraz Centralnego Laboratorium Drogowo Kolejowego Sp.z o.o.
kategoria: INFRASTRUKTURA

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
energoelektronik, profesor w Politechnice Częstochowskiej, prezes ZG Tow. Naukowego Organizacji i Kierownictwa, rzeczoznawca SEP
kategoria: NAUKA

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
inżynier budownictwa, był dyr. nacz. w IBDiM, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce
kategoria: ZARZĄDZANIE

Mgr inż. Ryszard Trykosko
inżynier budownictwa, wiceprezes zarządu NDI S.A., założyciel Pomorskiej Okręgowej Izby Inż. Bud., członek Konwentu Gospodarczego przy Zw. Uczelni w Gdańsku im. Fahrenheita
kategoria: MENEDŻER

——————————————————————————————————————–

SREBRNI INŻYNIEROWIE 2023

Mgr inż. Teresa Bilińska
inżynier sanitarny, specjalistka w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowych, kanalizacji, wody oraz sieci zewnętrznych, posiada uprawnienia projektanta w Polsce i w Wlk. Brytanii
kategoria: INNOWACJE

Dr hab. inż. Eugeniusz Turyk
specjalista w zakresie spawalnictwa, związany z Łukasiewicz–GIT, absolwent Politechniki Kijowskiej; członek TKiHT
kategoria: NAUKA

Mgr inż. Kazimierz Ruszniak
mechanik, energetyk, współzałożyciel i wieloletni szef firmy Energoremont Sp. z o .o .
kategoria: ENERGETYKA

Mgr inż. Waldemar Rudowski
absolwent Politechniki Warszawskiej i SGGW. przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Spółek Wodnych oraz dyrektor Biura Wykonawczego tych związków
kategoria: INFRASTRUKTURA

Mgr inż. Łukasz Pytlarczyk
elektronik, zajmuje się zagadnieniami związanymi z biotechnologią i medycyną, pracuje w firmie Medisensonic SA., gdzie zarządza działem badań i rozwoju
kategoria: TECHNIKA MEDYCZNA

Dr inż Dariusz Raczkowski
mechanik, wieloletni prezes Oddz. Warszawskiego SIMP, inicjator Warszawskich Dni Techniki i koordynator Mazowieckich Dni Techniki, członek Honorowy SIMP
kategoria: DZIAŁACZ STOWARZYSZENIOWY


WYRÓŻNIENI INŻYNIEROWIE 2023

Mgr inż. Dagmara Pastuszak
biotechnolog, zajmuje się tematyką diagnostyki laboratoryjnej zawilgoconych i zasolonych budynków, członek Stowarzyszenia Polskich Mykologów Budowlanych
kategoria: INNOWACJE

Mgr inż. Przemysław Polechoński
materiałoznawca i chemik, dyrektor EMSPro Sp. z o. o. Poznań oraz dyrektor finansowy Pianko Sp. o. o. K. Poznań
kategoria: MENEDŻER

Mgr inż. Ryszard Piotr Kowski
fizyk medyczny, wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Politechniki Łódzkiej. przewodniczący Sekcji Inżynierii Klinicznej Pol. Lek. Tow. Radiologicznego, inspektor ochrony radiologicznej
kategoria: TECHNIKA MEDYCZNA


MŁODZI INŻYNIEROWIE 2023

Dr inż. Daria Kepsu
elektrotechnik, R&D Senior Engineer w ABB Finland, mentor studencki w Uniwersytecie w Lappeenrancie

Mgr inż. Adam Szymański
prezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej O/Poznań, Przewodniczący Zespołu ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko przy ZG FSNT-NOT. członek SIMP, członek Komisji Młodzieży przy ZG FSNT-NOT

Dr inż. Anna Zielińska
nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z blockchainem i elektromobilnością

Mgr inż. Łukasz Żrodowski
materiałoznawca działający w obszarze druku 3D, prezes AMAZEMET, firmy spin-off PW, doktorant na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW


HONOROWI ZŁOCI INŻYNIEROWIE 2023

Adam Bisek
technik budowlany, członek SITK RP, od ponad 50 lat prowadzi działalność gospodarczą, pasjonat lotnictwa i kosmonautyki. delegat Polski w ONZ ds. zagospodarowania przestrzeni kosmicznej

Mgr inż. Marek Kłoczko
elektronik, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, wiceprezes Stowarzyszenia Izb Europejskich EUROCHAMBRES w Brukseli

Mgr inż. Mirosław Kowalewski
inżynier elektryk, twórca i wykonawca piosenki żeglarskiej

Dr inż. Janusz Steinhoff
inżynier i polityk, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000–2001


INŻYNIEROWIE 30-LECIA

Prof. dr inż. Andrzej Targowski
pionier informatyki stosowanej w Polsce, profesor Western Michigan University

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
automatyk i informatyk, popularyzator nauki, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

fot. Darek Iwanski

Mgr inż. Waldemar Pawlak
inż. mechanik, polityk i rolnik, prezes Rady Ministrów w latach1992, 1993–95.

Inż. Dariusz Kruk
Inżynier budownictwa, pracownik firm
z branży budowlanej: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 SA,
STRABAG Sp.z o.o., TRAKCJA SA