Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Laury olimpijczyków innowacji 2022/23

Warszawski Dom Technika NOT gościł 23 maja młodych laureatów Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice oraz ich wychowawców, na uroczystości wręczenia nagród w finale ogólnopolskim. Następnego dnia pojawili sie w WDT laureaci pozostałych dwóch Olimpiad – w specjalności Mechanika i Ochrona Środowiska. Nieco wcześniej, w Lublinie wyłoniono zwycięzców Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce.

Pozwól zrobić, a zrozumiem

Od wielu lat Olimpiady w kilku głównych specjalnościach wspierane są też przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, znanego z działalności doradczej, eksperckiej, informacyjnej i opieki nad uzdolnioną młodzieżą nie tylko w granicach tego przemysłowego miasta. W trakcie imprezy dla laureatów przewijało się hasło – cytat z Konfucjusza – które jest mottem Eurocentrum, przypominane przez Prezesa jego Zarządu Zbigniewa Kazimierza Matuszczaka, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady: – Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. W tym lapidarnym skrócie ujęte jest to, co najważniejsze w szkolnictwie zawodowym: najlepszą nauką jest samodzielne, poprzez pracę, dochodzenie do istoty zjawisk, jakie nas otaczają i z jakich korzystamy tworząc, poprzez własną inwencję i pomysłowość nowe technologie i narzędzia ułatwiające życie. P. Matuszczak podsumował edycję, przedstawił najważniejsze liczby tegorocznej rywalizacji, pogratulował finalistom, wyrażając nadzieję, iż dziś będąc młodymi entuzjastami nauki, w przyszłości nie zagubią oni w sobie cennego pierwiastka, jakim jest chęć odkrywania nowego.

Docenili nie tylko słowem

Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Urząd Patentowy RP. Zastępca Prezesa UP RP, dr Piotr Zakrzewski był i tym razem duszą uroczystego finału i starał się odsłonić przed młodzieżą głębszy sens oraz rolę ich innowacyjnego zaangażowania zarówno w jej dalszym życiu, jak i w rozwoju społeczności. Ta inicjatywa ma przecież znaczenia wielopłaszczyznowe – zarówno prywatne, lokalne, regionalne jak i krajowe. Może mieć nawet światowe o ile wynalazek, innowacja, odniesie sukces globalny.

PZSWiR organizuje eliminacje krajowe w czterech głównych specjalnościach technicznych. Te właśnie dziedziny są dziś najbardziej żywe innowacyjnie, a młodzież „techniczna” dzięki laurom Olimpiad ma z pewnością ułatwioną drogę na studia. W imieniu Federacji SNT NOT zgromadzonych serdecznie powitał Janusz Kowalski, kierownictwo PZSWiR oraz Eurocentrum i Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice – prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk. Laureaci otrzymali stosowne zaświadczenia, dyplomy, puchary oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zwycięzcy w blasku fleszy

Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie i aktywizację zawodową młodzieży nadało tytuł PRZYJACIELA MŁODZIEŻY opiekunom i organizatorom: Ilonie Godewskiej, Beacie Rymarczyk i Tomaszowi Pilarskiemu.

Na wniosek Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości, Prezes Rady Ministrów nadał Odznaki Honorowe – „Za zasługi dla wynalazczości” Annie Opłockiej i Wacławowi Piędelowi, a odznaki wręczył dr Piotr Zakrzewski.

kategorii Elektronika i Mechatronika pierwsze miejsca zdobyły prace:

 • „Autonomiczny bezzałogowy statek powietrzny do poboru próbek gleby” – Jakubowski Kacper, Jeżak Mateusz, Ludwicki Stanisław – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu;
 • „Fillflow – automatyczna linia do rozlewania substancji” – Grzegorzewski
  Wojciech, Cieplucha Hubert, Łukaszewski Jan – Zespół Szkół Elektryczno-
  Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie;
 • „FuturFlow – prototyp lewitatora akustycznego” – Mrózek Krzysztof Nowak Krzysztof – Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.

I miejsca W kategorii Mechanika:

 • „Wally” – Adam Piekutowski, Paweł Michałowski, Hubert Muszyński – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku;
 • „Projekt wyrzutni ratowniczej – „Life Gun”” – Patryk Górski, Gabriela Rutkiewicz
  Kamil Leonik – LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Warszawie;
 • „Wpływ procesu nagniatania na jakość powierzchni części maszyn – proces
  konstrukcyjno-badawczy”
   – Kacper Mielniczek, Szymon Doktór, Paweł Sperling – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

I miejsca w kategorii Ochrona Środowiska:

Smart Water Oxygenator” – Krystian Kocoł, Michał Kocoł – Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej;

 • Miejskie bagno. Projekt wzbogacania miast w wodne powierzchnie biologicznie czynne” – Natalia Kraśnicka, Julia Szczerbak, Aleksander Tomczyk – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.

Szczegółowe wyniki Olimpiad – na stronie https://pzswir.pl/olimpiady

jaz.

Autorzy zwycięskiego projektu „Miejskie bagno. Projekt wzbogacania miast w wodne powierzchnie biologicznie czynne” – Natalia Kraśnicka, Julia Szczerbak, Aleksander Tomczyk – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze w towarzystwie dr. Piotra Zakrzewskiego

Laury olimpijczyków innowacji