Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Liczy się etos i rozpoznawalność marki

W rywalizacji z konkurencją zdobycie przewagi rynkowej jest miarą sukcesu. Udaje się to tylko najlepszym. Agencja PR Pełka i Partnerzy stała się jednym z liderów w swojej branży. Przedsiębiorczość i aktywność biznesowa prezes Elżbiety Pełki w zarządzaniu strategicznymi projektami jest imponująca. W działalności założycielki i właścicielki agencji szczególne miejsce zajmuje także kierowanie unikatowym w kraju przedsięwzięciem – Polish National Sales Awards (PNSA), promującym najwyższe standardy etyczne w sprzedaży i obsłudze klientów. Z Elżbietą Pełką, prezes zarządu PNSA, właścicielką agencji PR Pełka i Partnerzy rozmawiała Jolanta Czudak.

Lista aktywności biznesowej i prospołecznej jest imponująca, ale nie sposób wszystkim działaniom poświęcać tyle samo uwagi. Które w nich dla pani prezes są najbardziej priorytetowe?

Jakie trzeba mieć kompetencje, żeby przewodniczyć w radzie nadzorczej tak specjalistycznej spółki?

Zaawansowanymi technologiami informatycznymi i cyfrowymi zajmują się wybitni specjaliści, natomiast od przewodniczącej i członków rady oczekuje się przede wszystkim nadzoru nad zarządem i jego działaniami. Dzięki mojemu doświadczeniu mogę doradzać zarządowi, przestrzegając wszelkich procedur i zasad dotyczących spółek giełdowych. Dotyczy to m.in. zarządzania firmą,  kształtowania korzystnej dla organizacji polityki publicznej, zwiększenia konkurencyjności, wzmocnienia reputacji i budowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Skuteczne zarządzanie relacjami z otoczeniem społecznym, politycznym i medialnym pozwala firmie, nie tylko na osiąganie biznesowych celów, ale także na budowanie silnej marki, rozpoznawalnego wizerunku w kraju i za granicą oraz wzmacniania potencjału. Zarządzanie zawsze było moją najmocniejszą stroną, dlatego korzystając ze sprawdzonych metod działania, przenoszę je z jednej firmy na drugą, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Ja to nazywam integralnością działania lidera i organizacji jako podstawy do efektywnego funkcjonowania. Takie podejście doskonale sprawdza się w kierowaniu agencją i zarządzaniu PNSA jak również przewodniczeniu radzie nadzorczej  spółki Sunway Network S.A notowanej na giełdzie New Connect.  

Specjaliści od technologii informatycznych i cyfrowych korzystają z rekomendacji przewodniczącej rady nadzorczej?

Często pytają mnie o radę i opinię, ale ja też poszerzam swoją wiedzę na temat  działalności spółek giełdowych na New Connect. Musiałam się wszystkiego nauczyć, zobaczyć jak to funkcjonuje w praktyce. To są skomplikowane procesy, ponieważ dotyczą dużych kontraktów i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości. Skupiamy się na bardzo zaawansowanych technologiach komputerowych, takich jak animacja 3D, rzeczywistość wirtualna i programowanie oparte na chmurze i wielu innych rzeczach. Dla mnie jest to zupełnie nowa wiedza, która mnie fascynuje.

Zarządzanie agencją PR Pełka i Partnerzy jest mniej absorbujące?

Moje doświadczenie w marketingu i zarzadzaniu marką, bazujące na gruntownej wiedzy, sięga ponad trzydziestu lat, ale też wymaga jej ciągłego wzbogacania. Świat tak bardzo się zmienia, że trzeba się uczyć non stop, wnikliwie obserwować środowisko, w którym się działa, słuchać i być aktywnym. Dopiero to skutkuje sukcesami w prowadzeniu agencji. Gdybym się zatrzymała tylko na doświadczeniu wyniesionym z Wielkiej Brytanii, w której spędziłam kilka lat, niewiele bym osiągnęła. Wcześniej, jako Agencja Pełka 360, dość intensywnie współpracowaliśmy z naszymi obecnymi partnerami. Dziesiątki świetnych, wspólnie prowadzonych projektów spowodowały, że zdecydowaliśmy się rozwinąć zakres współpracy, a tym samym zwiększyć potencjał biznesowy, działającej już prawie ćwierć wieku agencji Pełka i Partnerzy na rynku. Jak w każdej działalności bywają też różne sytuacje, czasami trudne, natomiast zawsze trzeba z nich wyciągać wnioski i budować organizację tak, żeby była konkurencyjna na rynku. Jestem zwolenniczką stylu agile, czyli tzw. zwinnej organizacji.

Na czym to polega?

Agile to sposób zarządzania, który wywodzi się z IT i jest  zupełnie inną filozofią biznesową. To znacznie więcej, niż tylko zestaw technik i narzędzi stosowanych w procesie rozwoju produktu czy zarządzaniu projektem. Duży nacisk kładzie na wartości i zasady, które powinny przyświecać działaniom zespołu i organizacji jako całości. Jest metodą sprawdzającą się w trudnych i pełnych niepewności czasach, w których żyjemy od kilku lat. Agile zostało stworzone w odpowiedzi na potrzebę elastyczności i adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym, umożliwiając organizacjom szybką reakcję i dostosowanie się do nowych warunków. Dzięki temu, zespoły agile są w stanie lepiej radzić sobie w niestabilnych czasach i osiągać lepsze wyniki w środowisku biznesowym pełnym zmian i niespodzianek oraz zyskiwać przewagę konkurencyjną.

Przewaga konkurencyjna wynika tylko ze zdolności do szybkiego reagowania na zmiany i dostosowywania się do nowych warunków rynkowych?

Zależy od wieku czynników, nie tylko od szybkości działania i zdolności  adaptacyjnych. W podejściu agile uwagę skupia się na potrzebach klientów i nowych wyzwaniach. Zamiast rozpraszania się na zbędnych lub mało istotnych zadaniach, zespoły koncentrują się na tych, które mają największy wpływ na osiągnięcie celów projektu. Takie podejście pozwala na utrzymanie konkurencyjności w dynamicznym środowisku biznesowym. Bardzo ważne w tym procesie są niezwykle wysokie kompetencje członków zespołu, międzynarodowych konsultantów i wszystkich osób współpracujących przy realizacji projektu. Klienci muszą pracować razem z nami, żeby wiedzieli co my robimy. Jesteśmy dla nich wsparciem i traktują nas jakbyśmy byli częścią ich zespołu w firmie, organizacji czy uczelni, z którą współpracujemy.

Kto najczęściej korzysta z usług agencji Pełka i Partnerzy?

Lista partnerów gospodarczych, uczelni, instytucji państwowych i organizacji branżowych, korzystających z naszych usług jest bardzo długa. Z niektórymi trwa już ponad 12 lat, jak np. z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej. Działamy na rzecz wsparcia wizerunku firm i rozpoznawalności marek,  zapewniamy im kompleksowe usługi w zakresie doradztwa strategicznego, przygotowujemy analizy rynkowe, kampanie promocyjne. Tworzymy dla nich strategie prowadzenia projektów biznesowych, komunikacji korporacyjnej, produktowej, contentowe jak również różne działania z zakresu PR, Public Affairs czy też digitalowe.  Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem naukowym, przede wszystkim z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, która jest największym w kraju pozabudżetowym źródłem finansowania badań i rozwoju. W ramach działalności dla FNP, współpracujemy  z  Międzynarodowymi Agendami Badawczymi, zwłaszcza z Międzynarodowym Centrum Badań Oka (ICTER) oraz CENTERA, ośrodkiem, w którym prowadzone są badania nad podstawowymi i aplikacyjnymi własnościami promieniowania terahercowego. Są to  technologie przyszłości, które zrewolucjonizują telekomunikację, bezpieczeństwo i przemysł. Naszym klientem z obszaru nauki jest także Coventry University Wrocław czy Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego . Organizujemy dla nich spotkania studyjne, debaty i pomagamy im w promowaniu efektów prac badawczych i naukowych. Dodatkowo budujemy silne relacje w mediami, aby pisały o nauce, szczególnie o komercjalizacji wyników badań.

Oprócz promocji nauki jest także  kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży. Najlepsi specjaliści w tej branży są nagradzani w konkursie PNSA. Dlaczego to przedsięwzięcie traktowane jest jako unikatowe w kraju?

Ten konkurs jest wyjątkowy, ponieważ  skutecznie promuje etyczne podejście do sprzedaży i dobre praktyki w biznesie. Wyjątkowa jest przede wszystkim metodologia wyłaniania laureatów, którzy w danym roku wykazali się najlepszymi wynikami w sprzedaży. Oceniana jest innowacyjność działania, ich kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole i etyka postępowania. Laureaci stają się ambasadorami całej branżowej grupy zawodowej. Pomysł na zorganizowanie Polish National Sales Awards powstał 17 lat temu kiedy współpracowałam z National Sales Awards w Wielkiej Brytanii. Byłam jedyną osobą spoza Wielkiej Brytanii oceniającą najlepszych sprzedawców właśnie na rynku brytyjskim. Ponieważ współpracowałam wtedy także z Chartered Institute of Marketing oraz z prof. Chahidem Fouralim, który jest również członkiem zarządu PNSA, pojawiła się propozycja, żeby dobre praktyki w sprzedaży i obsłudze klientów  przenieść też na grunt polski. Konkurs Polish National Sales Awards został przygotowany przez zespół polskich i brytyjskich ekspertów, menedżerów, praktyków sprzedaży i doskonale dostosowany do specyfiki polskiego rynku. Niedawno mieliśmy podsumowanie 15 edycji konkursu. Niektóre firmy startują i wysyłają swoich kandydatów od pierwszej edycji . To jest nasze największe osiągnięcie, z którego jestem bardzo dumna. PNSA promuje etos zawodu sprzedawcy, najwyższe standardy w sprzedaży, wymianę doświadczeń w sektorze, czyli takie atrybuty, które wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej.

Jaką rolę pełni public affairs w budowaniu pozytywnego wizerunku w otoczeniu społeczno-gospodarczym?

Public affairs jest nieodłącznym elementem strategii biznesowych w dynamicznym środowisku społeczno-gospodarczym. Skuteczne zarządzanie relacjami z otoczeniem społecznym, politycznym i medialnym pozwala firmom nie tylko na osiąganie biznesowych celów, ale także na budowanie trwałego społecznego kapitału i wzmacniania prestiżu. Public affairs (PA) jest obszarem działalności, który odgrywa kluczową rolę w budowaniu trwałych relacji między organizacjami a społeczeństwem. Dzięki skutecznym strategiom z zakresu PA, firmy, instytucje oraz organizacje non-profit mogą efektywnie wpływać na politykę, kształtować opinię publiczną i budować pozytywny wizerunek. Przez transparentność, uczestnictwo w społeczności oraz aktywne zaangażowanie w kwestie społeczne, organizacje mogą zyskać zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Proces budowania pozytywnego wizerunku organizacji czy firmy  w oczach społeczeństwa przynosi wszystkim wiele korzyści.

Dziękuję za rozmowę.

Elżbieta Pełka