Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

List Piotra Uścińskiego, wiceministra rozwoju i technologii, do Laureatów plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”

Szanowni Państwo,

inicjatywy takie jak plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” to znakomita okazja do promocji i docenienie osiągnięć oraz kreatywności polskich inżynierów.

Marka polskiego inżyniera budownictwa jest znana i zauważana na całym świecie. Polscy inżynierowie cieszą się bardzo dobrą opinią, potrafią doskonale przygotowywać i realizować projekty architektoniczno-budowlane w wielu krajach. Nieocenioną rolę pełnią tu uczelnie wyższe, samorządy zawodowe architektów i inżynierów, które przez kontakty międzynarodowe, wymianę doświadczeń, udział w konferencjach, mają ogromny wpływ na propagowanie dokonań polskich inżynierów.

Warto podkreślić, że wiele ośrodków w Polsce prowadzi szkolenia w tym zakresie, a wiodące wyższe uczelnie techniczne wprowadzają przedmioty typu BIM (ang. Building Information Modeling, tj. modelowanie informacji o budowaniu) do programów nauczania. Co więcej, wielu naszych inżynierów to laureaci i finaliści światowych konkursów jak buildingSMART International Awards.

Budownictwo, jako jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki, ma potencjał, aby stać się regionalnym liderem także w dziedzinie innowacyjności. Nowe trendy, uwarunkowania prawne i techniczne, a także oczekiwania klientów, motywują zarówno architektów, inżynierów budownictwa, jak również wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych, do ciągłego rozwijania swoich kompetencji oraz poszukiwania nowoczesnych, często innowacyjnych rozwiązań. Pomaga to także zacieśnianiu współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem i instytucjami wspierającymi rozwój tej branży. Dzięki temu na polskim rynku regularnie pojawiają się nowatorskie rozwiązania, które wpisują się w koncepcję zrównoważonego budownictwa.

Znakomitym przykładem współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorstwami jest Sieć Badawcza Łukasiewicz. To unikatowy na skalę kraju projekt o ogromnym potencjale, który dostarcza atrakcyjne, komplementarne i zarazem konkurencyjne rozwiązania biznesowe, w takich obszarach polskiej gospodarki jak automatyka, chemia, biomedycyna, teleinformatyka. Mają one oczywiście swoje zastosowanie również w branży budowlanej. Rozwój nowoczesnych technologii i rozwiązań budowlanych to w dzisiejszych czasach również wyzwanie dla administracji rządowej, która jest zobowiązana do tworzenia właściwych ram prawnych i instytucjonalno-organizacyjnych wspierających rozwój budownictwa. Rozwiązania legislacyjne, zarówno te już wprowadzone w życie, jak również te, nad którymi pracujemy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szeroko rozumianego rynku budowlanego i stanowią silny impuls do dalszego wzmacniania pozycji polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Inwestycje w badania i rozwój dają szansę na zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarce w dłuższym okresie. Ogromną rolę w rozwoju polskiej branży budowlanej odgrywają inwestycje badawczo-rozwojowe, które realizują już nie tylko te największe firmy budowlane w Polsce, ale także te z sektora MŚP. Dotyczą one wprowadzania innowacyjnych technologii, produktów i usług, których skutkiem jest zwiększanie produktywności firm, a docelowo zwiększania ich zysków. Naszym priorytetem jest utrzymanie i wzmacnianie tego trendu. Od wielu lat aktywnie wspieramy badania i prace rozwojowe wdrażając odpowiednie instrumenty grantowe i podatkowe. Naszym celem jest między innymi zwiększenie poziomu inwestycji w różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania. Dlatego tak mocno stawiamy na wykorzystanie technologii BIM oraz cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego.

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania, których celem jest to, aby proces inwestycyjny stał się jak najbardziej intuicyjny, prosty i skuteczny. Osiągniemy to dzięki cyfryzacji procesu inwestycyjnego- budowlanego, który pozwala zredukować koszty, czas przygotowania i przetwarzania dokumentacji przyspieszyć procedowanie spraw prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Dzięki temu już dzisiaj przesłanie cyfrowego projektu zagospodarowania czy projektu architektoniczno-budowlanego staje się działaniem powszechnym i dostępnym dla każdego zainteresowanego i chcemy to jeszcze bardziej usprawnić.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że cyfryzacja procedur budowlanych to tylko mały krok na drodze do budownictwa 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa związana jest z przetwarzaniem i analizą bardzo dużej ilości danych, co nie jest prostym zadaniem w przypadku codziennej pracy na placach budowy. Metodyka BIM zakłada holistyczne podejście, którego założeniem jest tzw. „cyfrowy bliźniak”, czyli wirtualny model powstający równolegle z rzeczywistym obiektem budowlanym i funkcjonujący z nim, aż do jego rozbiórki. Pozwala ona na wdrożenie do budownictwa automatyzacji, Internetu rzeczy (IoT), wirtualnej rzeczywistości, wizualizacji i druku 3D, a także tzw. big data.

Staramy się też, aby BIM, jako narzędzie wspomagające uczestników procesu budowlanego, znalazło swoje szersze zastosowanie w obszarach związanych z projektowaniem, budową i użytkowaniem obiektu budowlanego. Wśród projektów już zrealizowanych, przybliżających nas do pełnej cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, należy też koniecznie wspomnieć o serwisie e-budownictwo, CEEB a także systemie e-CRUB. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z efektami prac nad projektami przygotowanymi przez polskich inżynierów, które są tymi narzędziami, po które praktycy sięgają coraz częściej.

Celem działań dot. cyfryzacji jest dostarczenie w kolejnych latach takiego rozwiązania IT, w którym użytkownik będzie mógł dokonać zarówno uzgodnień projektu, uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, a także samodzielnie złożyć wniosek z załączonym do niego projektem budowlanym. Znacząco usprawni to proces inwestycyjny zarówno po stronie inwestora jak i administracji. To z kolei wpłynie na wzrost efektywności inwestycji, a w efekcie całej gospodarki.

Życzę Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej, gratuluję laureatom plebiscytu i zachęcam do dalszego promowania osiągnięć i sukcesów polskich inżynierów budownictwa.

Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii