Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Mądra równowaga

O potrzebie dobrych rozwiązań legislacyjnych umożliwiających opracowywanie i wdrażacie rozwiązań inżynierskich zapewniających zrównoważony rozwój mówił Waldemar Pawlak prezes Rady Ministrów w 1992 i 1993–1995, wicepremier i minister gospodarki 2007–2012, a jednocześnie Waldemar Pawlak był zwycięzcom orgaznizowanej przez NOT V Olimpiady Wiedzy Technicznej w 1978 r. Honorowy Złoty Inżynier 2007.

4 marca 2024 r. na obchodach Światowego Dnia Inżyniera, na którym świętowano również 30. Edycję Plebiscytu o tytuł złotego Inżyniera mgr inż. Waldemar Pawlak odebrał tytuł Złotego Inżyniera 30-lecia.

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147907-madra-r%C3%B3wnowaga-przeglad-techniczny-2024-3.html

mgr inż. Waldemar Pawlak-Złoty Inżynier 30-lecia fot. Darek Iwanski www.iwanski.com.pl d.iwanski@interia.pl 601 362 305