Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie

To hasło konkursu „Młody Innowator”, którego laureatów XVII edycji poznaliśmy na Gali zorganizowanej 23 maja w Warszawskim Domu Technika.

***

– Ludzie techniki są twórcami przedmiotów użytkowych, które ułatwiają nam pracę i pomagają się rozwijać – zaznaczyła w swym wstąpieniu Ewa Mańkiewicz-Cudny. Przypomniała udział polskich inżynierów w odzyskiwaniu niepodległości, a następnie – mówiąc o teraźniejszości – podkreśliła, iż młodzi innowatorzy dostrzegają zachodzące w naszym otoczeniu zmiany i albo swoimi pomysłami starają się nim przeciwdziałać, albo ułatwić nam dostosowanie się do nich. Pomysłowość młodych ludzi coraz bardziej się rozwija. W technikach dominuje wiedza, którą mają przekazać, a młodzi mają pomysły, bo coś zaobserwują i chcą to rozwiązać.

Nagrodę Prezesa FSNT-NOT otrzymali Szymon Bójczuk, Alexander Falkiewicz, Filip Tomaszewicz i Franciszek Pastuszek, uczniowie VIII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademia Montessori w Pruszczu Gdańskim, za projekt „Widzące okulary”.

Nieobecnych laureatów, którzy uczestniczyli w „zielonej szkole”, reprezentowała ich opiekunka mgr Aneta Pospiech, nauczycielka biologii, geografii, przyrody i fizyki, kierująca przygotowaniem nagrodzonego projektu: – Mają pomóc osobom niepełnosprawnym, które na co dzień nie są w stanie dobrze poruszać się w otoczeniu, by bezpiecznie dotarły do celu pokonując liczne bariery. Nowoczesne okulary, z wieloma sensorami i czujnikami, będą wspierać osoby niewidome, gdyż docierające do nich impulsy z otoczenia „wzbogacą”, np. poza informowaniem ich o przeszkodach „powiedzą”, że niebo jest błękitne, a więc pozwolą im „zobaczyć” to, czego nie mogą odczuć innymi zmysłami.

Ta praca wydała mi się bardzo innowacyjna. Zawsze staram się nagradzać uczniów szkół podstawowych albo liceum, bo uważam, że im jest trudniej realizować swoje pomysły. Konkurs powstał pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, a ja szukam najbardziej innowacyjnego – uzasadniła swój wybór Ewa Mańkiewicz-Cudny. Zwracam uwagę na takie pomysły, jak „samochodowa niania”, która nie pozwala na zostawienie dziecka w samochodzie. A przecież słyszymy o tragediach spowodowanych takim postępowaniem. Imponuje mi, że dzieci też to widzą i wpadły na taki pomysł, więc podkreślam jego oryginalność i innowacyjność. Pojawia się sztuczna inteligencja i wodór – widać, że młodzi idą z trendami.

Wykonane w minionym roku szkolnym przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea i technika) prace 10-osobowe Jury oceniło m.in.: pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz umiejętności pracy w zespole. Ich autorzy, co warte podkreślenia, w miarę możliwości musieli określić wpływ na środowisko zarówno procesu produkcji danego produktu, jak i powstających odpadów, a także jego „złomowania” (unieszkodliwiania, utylizacji). Zaznaczono, iż wszystkie prace, które przeszły do III etapu prezentowały wysoki poziom i wykazywały kreatywność dzieci i młodzieży oraz duże zaangażowanie opiekunów.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie www.not.org.pl w zakładce Olimpiady i Konkursy.

***

W kategorii „Szkoła podstawowa” I miejsce zdobył Marcin Łaszcz, uczeń VII klasy SP nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie, za projekt „Hybrygen – Mobilny, Hybrydowy i Zeroemisyjny Generator Prądu” przygotowany pod kierunkiem mgr Anny Sochackiej. – W internecie zobaczyłem turbinę wodną i postanowiłem ją nieco ulepszyć, dodając panel słoneczny, by energia była czerpana z prądu rzecznego i ze słońca. Prace zajęły mi niecały miesiąc. Projekt działa, a teraz go ulepszam – powiedział mi laureat.

W kategorii „Liceum ogólnokształcące” najwyżej oceniono projekt „AQUA GUARDIAN – Bałtyckie Bariery Przyszłości” Alexa Petita i Maksymiliana Dobrowolskiego, uczniów II klasy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, przygotowany pod kierunkiem mgr Anny Rzepy. – Dużo podróżujemy po świecie i wszędzie widzieliśmy problem z plastikiem. Chcemy więc zablokować jego napływ do Bałtyku. Od ponad roku pracujemy nad modelem „zapory” dopasowanej do mniejszych rzek. Jeszcze nie działa, ale jej prototyp został właśnie doceniony. Jest skalowalna, więc będzie można ją zastosować na wszystkich rzekach – zapowiedzieli laureaci. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż wszyscy nagrodzeni w tej kategorii chodzą do II klasy tego LO, a przygotowaniem nagrodzonych prac kierowała mgr Anna Rzepa!

W kategorii „Technikum” I miejsce zdobył Łukasz Jabłoński z Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie za projekt „Aktywna Proteza Dłoni Sterowana Impulsami Bioelektrycznymi” przygotowany pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Feji. Laureat był nieobecny, gdyż pisał fizykę rozszerzoną (zresztą nie jedyny z nagrodzonych), a nagrodę odebrała wicedyrektorka Zespołu Szkół – Aleksandra Ignasiak-Smela.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali zaproszenie do darmowej prezentacji swoich rozwiązań na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024.

Na zakończenie Gali Janusz M. Kowalski ogłosił laureatów XXXVII konkursu Towarzystwa Kultury i Historii Techniki „Numerus Primus Inter Pares” za najlepsze czasopismanaukowo-techniczne, uhonorowanych przez prof. dr. hab. inż. dr hc. Czesława Waszkiewicza, przewodniczącego Jury i Bronisława Hynowskiego, prezesa Towarzystwa Kultury i Historii Techniki. Obecny był też Włodzimierz Hausner, członek TKiHT, były dyrektor Centrum Innowacji NOT.

Dodam, że w sali po drugiej stronie korytarza nagrody odbierali „Młodzi ekolodzy innowatorzy” ze szkół ponadpodstawowych, laureaci Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska za rok szkolny 2023/2024 organizowanej przez należący do FSNT-NOT Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

JB