Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

MediSensonic wyprzedza światową konkurencję

Zminiaturyzowane układy radarowe w wyrobach medycznych rewolucjonizują diagnostykę pacjentów z chorobami diabetologicznymi, schorzeniami natury kardiologicznej, pulmonologicznej i stomatologicznej. Precyzję i bezpieczeństwo szybkich i nieinwazyjnych pomiarów potwierdzają prowadzone badania kliniczne. Twórcą przełomowych rozwiązań z wykorzystaniem technologii mikrofalowej i radarowej jest polska firma MediSensonic SA, założona w 2018 r.

Zespoły badawcze rozwijają wiele niezwykle precyzyjnych i nieinwazyjnych pomiarowo urządzeń do ciągłego obrazowania i badania zjawisk zachodzących w organizmie, dzięki zminiaturyzowanym radarom oraz implementacji zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów. Rozwiązania te zastosowano w urządzeniach: do nieinwazyjnej diagnostyki stanu miazgi zębów (MPVT), nowatorskim systemie monitorowania glikemii bez nakłuwania (Glucowave), przełomowej metodzie stałego monitoringu ciśnienia krwi bez używania mankietu (Touchwave) oraz innowacyjnym materacu do diagnostyki zaburzeń snu (Sorest).

Rewolucyjnym urządzeniem dla branży stomatologicznej jest także automatyczny skaner DAOS do diagnozowania i obrazowania jamy ustnej, wyposażony w sensory optyczne. Ten malutki „Święty Graal” stomatologii, jak nazywają go twórcy w MediSensonic, stanowi niebywale skuteczną alternatywę dla nieprecyzyjnych skanerów manualnych. Jest to pierwszy taki produkt na świecie, który wzbudził wielkie zainteresowanie na międzynarodowych targach sprzętu stomatologicznego.

Prototypy tych kluczowych produktów o największym potencjale komercjalizacyjnym, szefowie spółki zademonstrowali przy okazji wydarzenia „Investor Day” zorganizowanego przez MediSensonic pod koniec stycznia. 

Robert Gromada

– Łączymy fizykę z medycyną w jednej technologii mikrofalowej, z elementami sztucznej inteligencji, opracowując rozwiązania najnowszej generacji, które dokonują światowego przełomu w diagnostyce medycznej i terapeutycznej – rozpoczął swoją prezentację Robert Gromada, współzałożyciel i prezes  firmy MediSensonic SA. – Wykorzystujemy mikrofale, ponieważ doskonale się sprawdzają w stosowaniu ciągłych i nieinwazyjnych pomiarów parametrów życiowych oraz mają zdolność bezpiecznego przenikania przez skórę i penetracji niemal każdego materiału poza metalem. Zaawansowane algorytmy  zapewniają bardzo dokładną analizę przekazywanych sygnałów i spełniają najwyższe kryteria międzynarodowe dla wyrobów medycznych.

Tworzenie produktów diagnostycznych z zastosowaniem mikrofal zapoczątkował w MediSensonic wybitny specjalista w tej dziedzinie dr hab. inż. Zenon Szczepaniak, pracownik naukowy WAT, wspólnik Roberta Gromady. Jest inicjatorem i współautorem przełomowych technologii powstających w firmie.

Prof. Zenon Szczepaniak

W swojej prezentacji podczas „Investor Day” profesor porównał zalety dostępnych na rynku wyrobów w dziedzinie diagnostyki medycznej i stomatologicznej z prototypowymi rozwiązaniami, które powstały w MediSensonic. Ich właściwości nie odbiegają od referencyjnych produktów i „złotych standardów”, a nawet je przekraczają pod względem dokładności przeprowadzanych pomiarów. Potwierdziły to kilkuetapowe badania kliniczne każdego z prezentowanych produktów.

Ocena przepływu krwi w miazdze zębowej jest kluczowym elementem w diagnostyce stomatologicznej. Od ustalenia stanu żywotności zęba zależy  bowiem jego dalsze leczenie. – Technologia mikrofal stała się przełomem wśród stomatologicznej aparatury diagnostycznej do przeprowadzenia badania w bardzo małym obiekcie, jakim jest tkanka miazgi zęba – wyjaśniał podczas prezentacji testera prof. Zenon Szczepaniak. – Proste  w obsłudze urządzenie MPVT do oceny przepływu krwi w miazdze zębowej, jest znacznie bardziej precyzyjne i użyteczne  w porównaniu z technologią laserową czy rentgenowską, które są dotychczas stosowane w stomatologii.

Wysoka czułość pomiaru, szybkość, znacząca redukcja kosztów oraz system minimalizacji błędów pomiarowych sprawia, że MPVT staje się produktem bezkonkurencyjnym w skali światowej. Obecnie prowadzone jest już ostatnie takie badanie po którym firma przystąpi do certyfikacji.

Stosowanie skanerów manualnych umożliwia dokładne diagnozowanie i zobrazowanie wewnątrz jamy ustnej wraz z realizacją cyfrowego modelu rekonstrukcji zębów w technologii trójwymiarowej. Eliminuje konieczność pobierania wycisków i wykonywania odlewów gipsowych uzębienia. Skanery ręczne nie gwarantują jednak powtarzalności prowadzonego badania, które czasami trzeba robić nawet kilkakrotnie. 

Precyzję zbierania danych gwarantuje dopiero skaner automatyczny, którego zalety prof. Szczepaniak wymienił podczas swojej prezentacji. – Jest to pierwsze na świecie w pełni niezależne od ruchu ręki operatora rozwiązanie, które wprowadza cyfrową i automatyczną procedurę rejestracji obrazu jamy ustnej. Całkowicie zautomatyzowany proces jest znacznie bardziej stabilny, szybki i dokładny. 

Trójwymiarowy model obliczany na podstawie zdjęć zebranych automatycznym skanerem DAOS służy do projektowaniem geometrii wypełnień, uzupełnień protetycznych szablonów implantologicznych i aparatów ortodontycznych.

W naszym projekcie przebadaliśmy dodatkowo możliwości skanowania zębów technikami optycznymi, tzw. OCT – dodaje profesor. – Okazało się, że sygnał optyczny w podczerwieni daje nam możliwość badania kondycji szkliwa oraz wnętrza zęba pod względem oceny ubytków. Pojawił się nam dzięki temu kierunek rozwoju kolejnego fantastycznego produktu.  Wyniki tych zobrazowań są zachwycające. Takie niespodzianki podczas prowadzenia prac badawczych są znakomitą nagrodą dla całego zespołu badawczego.

Choroby układu krążenia stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie. Nowatorski system pomiarowy Touchwave, opracowany przez MediSenonic SA może dokonać prawdziwego przełomu w profilaktyce i badaniu ciśnienia krwi w czasie rzeczywistym bez używania mankietu pompowanego.

Nasze rozwiązanie stanowi całkowicie nową kategorię urządzeń do pomiaru ciśnienia w porównaniu do aparatów istniejących na rynku – przekonywał w swoim wstąpieniu prof. Zenon Szczepaniak. – Wykorzystuje dwie techniki pomiarowe mikrofalową i optyczną, których nie używano  dotychczas w takich zastosowaniach. Mierzy ciśnienie w trybie ciągłym od uderzenia do uderzenia serca, co jest największą zaletą naszej technologii.

Pomiar wykonywany za pomocą specjalnych czujników i sensorów, umieszczonych w opasce  na ramieniu lub na nadgarstku w formie zegarka, odwzorowuje to, co się faktycznie dzieje w całym układzie sercowo-naczyniowym.

Nasze metody pomiarowe i systemy analizy danych mogą pozwolić na wcześniejsze niż dotychczas wykrywanie wielu chorób cywilizacyjnych – uzupełnia profesor.

Systemem Glucowave do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii w organizmie człowieka z wykorzystaniem technik mikrofalowych jest pierwszym takim rozwiązaniem na świecie. Nie używa igieł ani innych kosztownych i wymiennych czujników inwazyjnych wkłuwanych pod skórę pacjenta.

– Sonda pomiarowa jedynie dotyka do skóry bez jakiegokolwiek naruszenia jej ciągłości i dokonuje pomiaru parametrów tkanek podskórnych– informuje prof. Zenon Szczepaniak.  – Korzystanie z urządzenia, które nie używa igieł, ani wymiennych elektrod jest optymalne dla pacjenta. Znacząco obniża koszty jego użytkowania w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań inwazyjnych

MediSensonic opracował dwie wersje systemu, jedną aktywną a drugą pasywną, która jest absolutnym przełomem w badaniu glikemii. Obie technologie mikrofalowe przeszły już bardzo pomyślnie badania kliniczne.

W wersji pasywnej z głowicą radiometryczną, czujnik działa jak stetoskop, tłumaczy badacz. – Nie emituje żadnego sygnału sondującego, zapewniając całkowite bezpieczeństwo kontaktowe badanemu. Pokryta złotem głowica z zaszytym wewnątrz mini radiometrem gwarantuje biokompatybilność i totalną hipoalergiczność. Ta wersja urządzenia może być wykorzystywana przez dzieci nawet poniżej 4. roku życia i kobiety w ciąży.

Takiego urządzenia, poza wybitnymi specjalistami z MediSensonic, nie wymyślił jeszcze nikt na świecie.

Technologie mikrofalowe wykorzystywane są od lat w sektorze obronności i przemyśle kosmicznym. MediSensonic z powodzeniem zaadaptował je do zastosowań w diagnostyce medycznej. Interdyscyplinarne zespoły badawcze złożone z najlepszych ekspertów od technologii mikrofalowych i radarowych,  inżynierów  i specjalistów, koncentrują się na opracowaniu i  wdrażaniem innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia. Jest to odpowiedź na potrzeby technologiczne i społeczne, zgłaszane przez lekarzy i stomatologów.

Najpierw sprawdzamy czy istnieją referencyjne produkty, do których będziemy mogli porównać proponowane przez nas rozwiązania i dopiero wtedy przystępujemy do naszych prac badawczych – tłumaczy prezes. – Produkcja gotowych wyrobów  nie jest celem spółki, tylko ich tworzenie, patentowanie, realizacja badań klinicznych i certyfikacja wyrobów. Następnie doprowadzanie tego procesu do komercjalizacji w formie sprzedaży IP największym koncernom medycznym. Na polskim rynku trudno nam znaleźć  takich partnerów,  dlatego szukamy ich zagranicą.

Środki na realizację projektów MediSensonic pozyskuje od prywatnych inwestorów oraz z dotacji uzyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych agencji rządowych. Pozwalają na dynamiczny rozwój spółki, której wartość przekroczyła już 50 mln zł. Kapitał firmy dodatkowo wzrośnie po wejściu MediSensonic na New Connect, co planowane jest na drugą połowę tego roku. Fundamentalną zasadą działalności spółki są profity dla akcjonariuszy i wypłata dywidendy z zysków, pochodzących ze sprzedaży opracowanych technologii.

Współpraca z nami musi być opłacalna dla wszystkich partnerów i podmiotów w całym łańcuchu dostaw, aby marża i efekty finansowe były satysfakcjonujące dla każdego – dodaje Robert Gromada. – Finalnie mają na tym skorzystać pacjenci, bo nasze  rozwiązania do diagnostyki medycznej i stomatologicznej powstają przecież dla nich.

Większość prototypowych urządzeń jest już w końcowej fazie badań klinicznych, poprzedzających certyfikację. – Płynność finansową mamy zapewnioną na prowadzenie naszej działalności, ale podejmujemy też starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację wszystkich naszych ambitnych planów.  – podsumowuje prezes. Prawdopodobnie już wkrótce pierwszy nasz gotowy produkt znajdzie się w procesie komercjalizacji. Będzie to MPVT, urządzenie do badania przepływu krwi w miazdze zębowej.

Gabinety stomatologiczne niecierpliwie czekają na ten produkt, który bardzo ułatwi diagnozowanie i leczenie zębów. Kolejne wyroby medyczne będą sukcesywnie komercjalizowane  w kolejnych latach. Takie było założenie firmy i konsekwentnie trzymamy się tej strategii, podsumowuje prezes spółki.

Jolanta Czudak