Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr Beata Wittmann

W nadchodzących dekadach staniemy w obliczu globalnej transformacji energetycznej. Aby osiągnąć założone cele zerowej emisji w 2050 r., konieczne jest podjęcie działań we wszystkich sektorach przemysłu, a w szczególności wyzwań związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w szeroko pojętej energetyce. Jednym z najważniejszych wyzwań transformacji gospodarki europejskiej będzie integracja odnawialnych źródeł energii oraz opracowanie i wdrożenie skutecznej metody magazynowania energii na dużą skalę.

Gas Storage Poland od wielu lat, jako operator systemu magazynowania gazu ziemnego, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju oraz posiada wysoce wyspecjalizowane kadry inżynieryjne, z kompetencjami do budowy i eksploatacji nowoczesnych magazynów typu kawernowego w strukturach solnych. Paliwo gazowe zapewne jeszcze przez wiele lat będzie jednym z podstawowych nośników energii, jednak będzie stopniowo zastępowane przez paliwa, takie jak wodór  czy biometan, które znajdą szerokie zastosowanie w wielu branżach. Dlatego, tak jak obecnie niezbędne są magazyny paliw kopalnych, tak w przyszłości konieczne będzie magazynowanie wodoru, biometanu i innych niskoemisyjnych nośników energii.

W 2020 r. w GSP uruchomiliśmy innowacyjny projekt pn. H2020 dotyczący wielkoskalowego magazynowania energii w postaci wodoru w kawernach solnych. Podejmujemy szerokie działania badawczo-rozwojowe, we współpracy z uznanymi jednostkami naukowo-badawczymi i producentami wyposażenia odwiertów i urządzeń w kraju i za granicą. Jednym z elementów powodzenia transformacji energetycznej gospodarki opartej na OZE będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań podczas budowy magazynów energii.

W perspektywie najbliższych lat wraz ze wzrostem udziału energii z OZE, w tym rozwoju Morskich Farm Wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które mają pozwolić na osiągnięcie celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r., magazyny wodoru w kawernach solnych, będą mogły pełnić rolę wielkoskalowych magazynów energii o dużej efektywności.

mgr Beata Wittmann - Srebrny Inżynier