Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr inż. Andrzej Niechwiej

Koszty energii są przedmiotem troski menedżerów w każdym przedsiębiorstwie. Zadaniem inżynierów jest dążenie do ich ograniczania. Można to osiągnąć przez stosowanie najnowocześniejszych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych, a także przez podejmowane działań oszczędnościowych.

Istotnym dla dużych firm, takich jak np. KGHM, w dobie odchodzenia od energii produkowanej z paliw kopalnych, jest posiadanie pewnych i niezależnych źródeł energii (w tym coraz prężniej rozwijających się ekologicznych), a także poszukiwanie nowych jakimi mogą być reaktory jądrowe małej mocy (SMR).

Poniżej kilka przykładów działań podejmowanych w KGHM Polska Miedź S.A. w celu obniżania kosztów energii:

– modernizacja konstrukcji wirników wentylatorów głównych,

– zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej ciepło wód kopalnianych w celu zapewnienia wody użytkowej dla kąpielisk łaźni górniczych,

– zabudowa wysokosprawnych silników z magnesami trwałymi na pompowniach głównego odwadniania i energooszczędnych silników napędowych sterowanych przemiennikami częstotliwości na stacjach wentylatorów głównych i przenośnikach taśmowych,

– powierzchniowa stacja klimatyzacyjna z wysokowydajną kogeneracją, pompą ciepła i opcją dodania paneli fotowoltaicznych,

– wprowadzanie najnowocześniejszych silników wysokoprężnych do maszyn górniczych w aspekcie zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia emisji spalin,

– wdrażanie maszyn górniczych z napędem elektrycznym,

– wykonanie termoizolacji urządzeń węzła suszenia koncentratu miedzi w celu zmniejszenia zużycia gazu,

– zmiany pracy stacji wentylatorów głównych polegające na wyłączaniu lub ograniczaniu ich pracy na zmianach bez prowadzonego wydobycia,

– optymalizacja metryk strzałowych pod kątem zmniejszenia zużycia środków strzałowych,

– pompowanie wód kopalnianych poza szczytem energetycznym.

Podsumowując: każde działanie nastawione na oszczędzanie zasobów, w tym energii, przyczynia się do zmniejszenia długu, który zaciągamy od pokoleń, które po nas przyjdą.

mgr inż. Andrzej Niechwiej - Złoty Inżynier