Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr inż. Jarosław Kuba

Od połowy XX w. następował sukcesywny wzrost popytu na energię, a ciągły rozwój technologii napędzał jednocześnie zużycie energii w przemyśle. W gospodarstwach domowych również nastąpił wzrost jej zużycia.

Tak jak większość z nas zadaję sobie pytanie, dlaczego oszczędzanie energii jest ważne. Tak naprawdę głownie oszczędzanie energii ma służyć obniżeniu kosztów oraz zmniejszeniu szkodliwego wpływu na środowisko, bo przecież ok. 80% prądu elektrycznego pochodzi ze spalania węgla.

W jaki sposób możemy pomóc sobie i środowisku? Zmieńmy swoje przyzwyczajenia; aby zmniejszyć zużycie energii wystarczą małe gesty, np. wyłączanie światła lub urządzeń elektrycznych, kiedy ich nie potrzebujemy. Warto także wymienić tradycyjne żarówki na energooszczędne, które zużywają 5 razy mniej energii, pomalujmy ściany na jasne kolory i użyjmy dużych luster, co pozwoli lepiej wykorzystać światło naturalne.

W firmach istnieje wiele możliwości zracjonalizowania zużycia energii. Można wprowadzić działania proste i bezkosztowe. Należą do nich: ograniczenie do niezbędnego poziomu oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach, a maksymalne wykorzystywanie oświetlenia naturalnego. Dotyczy to szczególnie pomieszczeń w których nie są narzucone minimalne wartości, jakie określają przez przepisy BHP. Należy do nich np. wyłączanie urządzeń poza godzinami pracy – nie pozostawianie ich na funkcji stand by, jak to jest praktykowane przy urządzeniach peryferyjnych infrastruktury informatycznej.

W grupie odbiorców końcowych energii elektrycznej, jakimi są firmy, zastosowanie np. paneli fotowoltaicznych pozwala na racjonalne obniżenie zużycia energii elektrycznej czynnej. Przy odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej, odbiorca (prosument) może odprowadzać energię do wspólnej sieci energetycznej, co oprócz obniżenia zużycia kupowanej przez siebie energii czynnej pozwala osiągnąć dodatkowe zyski z nadprodukcji.

Wszystkie wspomniane rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz  norm w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie to miało bezpośredni wpływ na ich bezpieczne i długotrwałe użytkowanie.

mgr inż. Jarosław Kuba - Wyróżniony Inżynier