Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr inż. Krzysztof Ozdarski

Wytwarzanie piwa to proces energochłonny podczas którego należy dostarczyć dużych ilości energii cieplnej i elektrycznej. Energia cieplna pochodzi z mediów energetycznych, takich jak gaz, olej opałowy, a w małych instalacjach z energii elektrycznej. Ciepło wykorzystywane jest do podgrzewania na różnych etapach produkcji. Zatem niezbędne jest umiejętne gospodarowanie energią cieplną oraz odzyskiwanie energii w celu jej powtórnego wykorzystania w browarze.

Produkcja piwa jest czasem nazywana „warzeniem piwa”. Warzenie czyli gotowanie. Celem gotowania brzeczki są: sterylizacja i zagęszczanie brzeczki, wytrącanie białka i oddestylowanie z parą wodną niepożądanych związków.

W warunkach klasycznych miarą dobrej konstrukcji kotła było wysokie odparowanie wody wynoszące od 10 do 15%, które wymaga dostarczenia dużej ilości energii, która dużo kosztuje. Zatem w celu uniknięcia wysokich kosztów należy gotować brzeczkę nie dłużej niż potrzeba i odparowywać optymalną ilość wody oraz odzyskiwać jak najwięcej energii. Ostatnio nastąpiło skrócenie czasu gotowania brzeczki z ok. 90–95 min. do 60–65 min., co powoduje zmniejszenie poboru energii pierwotnej wprowadzanej do procesu w postaci gazu pobieranego z sieci. Powoduje to zaoszczędzenie energii bez konieczności jej dalszej rekuperacji.

W przypadku skracania czasu gotowania zastosowano rozwiązania intensyfikujące oddestylowanie niepożądanych substancji bez zwiększania poboru energii cieplnej. Sposobem na oszczędności jest też odzysk ciepła pod postacią wody gorącej z oparów powstałych podczas gotowania brzeczki. Uzyskana w ten sposób woda gorąca jest wykorzystywana w browarze.

Miejscem gdzie można zaoszczędzić energię cieplną jest konstrukcja gazowych wytwornic pary. Nowoczesne wytwornice umożliwiają podgrzewanie wody zasilającej kocioł z wykorzystaniem ciepła zawartego w spalinach. Znaczącym elementem wpływającym na zużycie ciepła jest stopień odzyskiwania kondensatu powstałego po skropleniu pary wodnej. Jak największa ilość kondensatu o wysokiej temperaturze powinna krążyć w instalacji grzewczej.

mgr inż. Krzysztof Ozdarski - Srebrny Inżynier