Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr inż. Lech Żak

Pytanie o obniżenie kosztów energii jest naszą codziennością, gdyż Enea funkcjonuje w każdym ogniwie łańcucha elektroenergetycznegoCo w bieżącym roku w największym stopniu wpłynie na funkcjonowanie Grupy? Najbliższym finalizacji z prowadzonych projektów jest wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Zaprojektowana przez rząd strategiczna koncepcja Agencji jest kluczowa dla realizacji procesu transformacji sektora elektroenergetycznego a tym samym finansowania realizacji planów rozwoju OZE, sieci czy magazynów energii. Enea uwzględnia te elementy w swojej strategii rozwoju. Wyzwaniem dla całego sektora jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii, przy akceptowalnej cenie, a jednocześnie realizacja planów rozwojowych w zakresie wdrażania nowych, ekologicznych rozwiązań. Weryfikujemy również możliwości stabilnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w instalacjach wykorzystujących małą energetykę jądrową, biogaz i biopaliwa oraz wodór. Elementem niezbędnym dla szerokiego stosowania źródeł OZE jest modernizacja i rozwój sieci dystrybucyjnych. Enea przygotowuje się do tego procesu. Z jednej strony modernizujemy istniejące sieci dystrybucyjne, zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii przez inwestycje sieciowe zwiększające potencjał przyłączania nowych źródeł OZE oraz zapewniające wzrost jej elastyczności w warunkach zmiennej generacji i popytu na energię. Testujemy możliwości instalowania sieciowych magazynów energii oraz optymalizacji automatyki sterującej urządzeniami, aby zmaksymalizować możliwości zdalnego i zautomatyzowanego zarządzania siecią na wszystkich poziomach napięć. Drugim elementem działań rozwojowych jest cyfryzacja i digitalizacja stosowanych rozwiązań, związana z instalacją inteligentnych liczników oraz sterowników i czujników cyfrowych na sieci. Dane cyfrowe, których z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej, muszą być sprawnie przesyłane, gromadzone i przetwarzane, dostarczając wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania ucyfrowioną infrastrukturą. Za kilka lat będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową jakością sposobu jej funkcjonowania.

mgr inż. Lech Żak - Zloty Inżynier