Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr inż. Paweł Kapusta

„Energię oszczędzać trzeba bo przecież prąd nie bierze się z nieba”.

Energia elektryczna jest podstawą życia i egzystowania w dzisiejszym świecie. Jest również istotnym czynnikiem zapewnienia komfortu w gospodarstwach domowych, miejscach pracy oraz miejscach rozrywki.

Pamiętajmy, iż w naszych czasach większość wytworzonej energii pochodzi z paliw kopalnych: węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej, które na świecie występują w ograniczonej ilości. Dlatego istotne jest, żebyśmy, jako społeczeństwo zrozumieli, jak ważne jest oszczędzanie energii na wielu płaszczyznach, czy to przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, czy konwencjonalnych metod oszczędzania, ponieważ jeżeli zmniejszymy jej zużycie, to jej zasoby wystarczą na dłużej dla kolejnych pokoleń.

Ponadto, ograniczenie wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczania środowiska. Właśnie dlatego już dziś warto postawić na oszczędzenie energii elektrycznej w domu i pracy.

Jako inżynier budownictwa, znając tą branżę uważam, że możliwości oszczędzania energii w budynkach wciąż są duże, lecz konieczne jest wskazanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań technicznych pozwalających na wykorzystanie potencjału oszczędności energii, zarówno w nowo wznoszonych, jak i modernizowanych budynkach.

Powinniśmy koncertować się na budowie nowoczesnych budynków energooszczędnych oraz pasywnych, których użytkowanie w znacznej mierze jest tańsze, bo wymaga mniejszego zużycia prądu. Zapotrzebowanie na prąd w kolejnych latach będzie systematycznie wzrastać, przez co jeszcze bardziej powinniśmy położyć nacisk na rozwój efektywnych technologii energetycznych w grupie ich wytwarzania, przesyłu oraz energooszczędnych źródeł odbioru w domu i przemyśle.

W Przedsiębiorstwie EL-IN Sp. z o.o., w którym pełnię funkcję członka zarządu przykładamy znaczną wagę właśnie do wdrażania nowoczesnej technologii energooszczędnej w branży energetyki wysokich napięć oraz budownictwa kubaturowego.

mgr inż. Paweł Kapusta - Wyróżniony Inżynier