Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

mgr inż. Roman Węglicki

Uważam, że ważne w procesie obniżenia kosztów, jest obniżenie kosztów przez skrócenie czasu przygotowania dokumentacji i czasu realizacji inwestycji. Budowa, czy to pojedynczych wiatraków lub farm, jest już kosztem i to nie ulega żadnej wątpliwości. A skoro są to rozwiązania ekologiczne, sprawdzone – w dużym stopniu modułowe – dlaczego nie dążymy do skrócenia procesu realizacji budowy OZE? Koszt opracowań, uzgodnień, zaangażowania zespołu przygotowującego dokumenty do pozwolenia na budowę – to tworzy ogromne koszty, ale co ważne również dużą ostrożność inwestorów z uwagi na odległy czas od podjęcia decyzji do uruchomienia produkcji energii.

Brakuje nam przepisów, które pozwoliłyby realizować wiatraki i farmy – budowanie na zgłoszenie (a nie na pozwolenie na budowę). Potrzebujemy także innych regulacji prawnych – które będą określać sposób  rozliczania z właścicielami gruntów za ich czasowe zajęcie lub ograniczenia rzeczowe – bez wstrzymywania bieżących prac i realizacji po zakończonej budowie. To musi być szybki proces, gdzie po uzgodnieniu lokalizacji, znalezieniu inwestora i określeniu zapotrzebowania następuje rozpoczęcie budowy. Niestety cały proces legislacyjny bardzo ogranicza te budowy.

Jako Inżynier pracujący w infrastrukturze od 23 lat – staram się  – jako przedstawiciel firmy geodezyjno-informatycznej stale słuchać rynku i jego potrzeb. W procesie budowy, my jako polscy inżynierowie posiadamy wszelkie narzędzia do przyspieszenie procesu budowy energii odnawialnej. I nie bez przyczyny używam tu odniesienia narodowościowego – z doświadczenia znamy realia budów z innych europejskich krajów takich jak: Dania, Szwecja i Wielka Brytania. To właśnie w Polsce posiadamy i stworzyliśmy narzędzia i serwisy  do elektronicznego obiegu dokumentów na budowie, gdzie cały proces, na każdym z jego etapów  jest transparentny – zarówno  dla wykonawców i dla inwestorów. Co więcej: posiadamy i używamy systemy sterowania maszyn wraz z podłączeniem do bazy danych monitorujące postęp prac, potrafimy wyposażyć Inżyniera na budowie w narzędzia, które pozwolą mu być geodetą, majstrem, inżynierem, inspektorem – żeby optymalizować koszty.

DSC_0737