Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Między nauką, a praktyką w miastach

Działalność zespołów naukowo-badawczych w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) skoncentrowana jest na wspieraniu władz państwowych i samorządowych, w zarządzaniu miastami oraz ich obszarami funkcjonalnymi. Rekomendacje dotyczą szeroko pojętego rozwoju lokalnego i regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. O wpływie realizacji polityk miejskich na kształt i przebieg tych procesów, z dr Aleksandrą Jadach-Sepioło, zastępcą dyrektora IRMiR oraz dr. Karolem Janasem, kierownikiem Obserwatorium Polityki Miejskiej (OPM) w tym instytucie rozmawia Jolanta Czudak.

Przeczytaj całość: https://www.sigma-not.pl/czasopisma-58-przeglad-techniczny.html