Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Mikrofale wspierają diagnostykę

Specjalizująca się w technice mikrofalowej i sensorycznej spółka Medisensonic tworzy unikatowe rozwiązania do bezinwazyjnej diagnostyki medycznej i stomatologicznej. Skupia się głównie na innowacyjnych technikach pomiarowych, które dają możliwość elastycznej adaptacji do różnego obszaru zastosowań. Nowatorskie urządzenia rozwijane w spółce wpływają nie tylko na budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, ale wyprzedzają również  światowe trendy.

Źródłem sukcesu polskiej firmy jest konsekwentnie realizowana strategia działania, zainicjowana przez współzałożyciela i  prezesa Medisensonic Roberta Gromadę wraz ze wspólnikiem dr hab. inż. Zenonem Szczepaniakiem oraz profesjonalizm i synergia kompetencji interdyscyplinarnego zespołu. Każdy z produktów opracowanych przez wybitnych naukowców i inżynierów przed wprowadzeniem na rynek przechodzi kompleksowe badania kliniczne.

 Do przełomowych wyrobów medycznych spółki należy m.in. sensoryczny materac do wykrywania groźnego dla życia bezdechu sennego z funkcją terapeutyczną, urządzenie stomatologiczne do badania żywotności zębów, glukometr  do bezinwazyjnego pomiaru poziomu cukru we krwi,  ciśnieniomierz do ciągłego obrazowania i monitorowania funkcji życiowych  oraz automatyczny skaner do diagnozowania jamy ustnej.

– Zakres prowadzonej przez nas implementacji techniki mikrofalowej w zastosowaniach pomiarowych w medycynie jest bardzo szeroki i dedykowany dla konkretnego, specyficznego zagadnienia pomiarowego – wyjaśnia Robert Gromada, prezes Medisensonic. W zależności od zastosowania, analizujemy i optymalizujemy m.in. częstotliwości sygnałów mikrofalowych tak, aby uzyskać kontrolowaną i założoną głębokość wnikania fal w tkanki, moce emitowanych fal oraz postać czasową sygnału sondującego.Projektujemy dedykowane do danego zagadnienia pomiarowego układy i podzespoły generacji i syntezy sygnałów, anten i aplikatorów kontaktowych emitujących fale do tkanek oraz algorytmy przetwarzania sygnałów i wizualizacji wyników.

Implementacja mikrofalowych technik pomiarowych pozwala na bezpieczne,  bezinwazyjne oraz bezkontaktowe uzyskanie detekcji ruchu ciała i kończyn, pomiaru akcji oddechowej i rytmu serca, przepływu krwi w naczyniach, obserwacja fali tętna, a takżenawodnienia, glikemii, temperaturyczy teżobecności tkanki nowotworowej. Rozwiązania te znajdują zastosowanie w wyrobach medycznych i stomatologicznych spółki.

SOREST – materac do diagnostyki zaburzeń snu

Innowacyjne urządzenie firmy Medisensonics stanowi przełom w diagnostyce i terapii bezdechu sennego, który może prowadzić do  powstania poważnych schorzeń i przewlekłych chorób m.in.: udaru, zaburzeń rytmu i niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, depresji, a także problemów z potencją.

Materac SORSET wyposażony w niewidoczną powłokę sensorów najnowszej generacji, mikrofony, mikroradary śledzące ruchy klatki piersiowej, stale monitoruje jakość snu, szczególnie fazy chrapania i bezdechu. Po ich wykryciu, dzięki wbudowanemu mechanizmowi, stymuluje zmianę pozycji ciała śpiącego, która ułatwia mu złapanie powietrza i ograniczenie chrapania oraz przerwanie występującego bezdechu. Materac nie tylko usprawnia długoterminowe leczenie, ale także gwarantuje bezpieczeństwo, które jest kluczowe dla osób cierpiących na to groźne schorzenie.Do korzystania z materaca potrzebny jest jedynie standardowy smartfon z Bluetooth, a aplikacja działa zarówno w środowisku Android, jak i iOS.

Diagnozowanie żywotności zębów

Urządzenie do pomiaru i oceny przepływu  krwi w miazdze zębowej jest alternatywą dla stosowanego obecnie zbyt kosztownego i skomplikowanego w użyciu dla wielu gabinetów stomatologicznych przepływomierza laserowego. Do przeprowadzenia badania w bardzo małym obiekcie, jakim jest tkanka miazgi zęba, technika mikrofalowa okazuje się być bardziej precyzyjna i użyteczna w porównaniu z laserową. Dzięki zastosowanym biosensorom metoda diagnostyczna jest  efektywniejsza w ocenie żywotności zęba i bardziej komfortowa w użytkowaniu dla stomatologa.

Ciśnieniomierz bez rękawa

Będzie urządzeniem przeznaczonym do ciągłego i bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi bez potrzeby użycia niewygodnego pompowanego mankietu. Metoda pomiaru będzie wykorzystywać analizę zmian czasu rozchodzenia się fali przepływu krwi w tętnicach spowodowanej pracą serca. W tym celu zastosowane zostaną miniaturowe i wygodne w noszeniu sensory biopotencjałów, mierzących elektryczny impuls związany z aktywnością serca oraz multispektralny sensor pulsu i saturacji. Urządzenie będzie wykonane w formie opaski noszonej na ręce z dodatkowym przewodem i elektrodami zakładanymi na ramię.Za pośrednictwem telefonu komórkowego urządzenie będzie się łączyło z bazą danych gromadzonych w chmurze, dostępnych dla lekarza i osoby korzystającej z urządzenia.

Glukometr nieinwazyjny

Obecnie w firmie trwają też prace nad stworzeniem gleukometru do całkowicie bezinwazyjnego, czyli bez nakłuwania, pomiaru poziomu cukruwe krwi. Użyte zostaną innowacyjne mikrofalowe techniki pomiarowe, które w tym zastosowaniu nie posiadają ograniczeń typowych dla technik spektroskopii optycznej. Urządzenie nie będzie posiadać igieł lub wymiennych elektrod, co spowoduje znaczne obniżenie kosztu używania wyrobu dla pacjenta, w stosunku do znanych z rozwiązań inwazyjnych czujników typu CGMS/FGMS.

Zespoły badawczo-rozwojowe w spółce angażują się w bardzo ambitne projekty, wykorzystując coraz to nowe pomysły współpracujących ekspertów naukowych oraz prof. Zenona Szczepaniaka, wybitnego specjalisty w dziedzinie technik mikrofalowych, stosowanych w diagnostyce medycznej.

Jolanta Czudak