Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Młodzi, myślący, zwycięzcy innowatorzy

Jak co roku, w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Gala podsumowująca, tym razem już XVI Konkurs „Młody Innowator 2022/2023” i XLIX Olimpiadę Wiedzy Technicznej, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Finał krajowy zgromadził tych, których prace zostały najwyżej ocenione przez Jury centralne. Najlepiej poradzili sobie z wymogami stawianymi im w toku trójstopniowych zawodów, których pierwsze eliminacje szkolne rozpoczęły się w październiku 2022 r. Po „covidowym” zachwianiu konkursy tego rodzaju już wróciły do równowagi, co wyraźnie potwierdził udział wielu szkół i poziom tegorocznych zwycięzców, a na Gali – także liczna obecność patronów i sponsorów obu konkursów oraz ufundowane nagrody.

W ślady Kopernika

Miłą i swobodną atmosferę na Gali 15 czerwca 2023 r. od razu wprowadziło zagajenie Janusza Kowalskiego, który ze swadą powitał młodzież, towarzyszących jej opiekunów szkolnych oraz gości.

Prezes FSNT NOT, Ewa Mańkiewicz-Cudny, przewodnicząca Jury, wskazała natomiast dostojny kontekst imprezy – 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, którego wszak można uznać za patrona innowatorów. Kopernik wykazał się, jak wiadomo, niezależnym myśleniem i inwencją dochodząc do przełomowych odkryć bez wyrafinowanych przyrządów badawczych i obserwacyjnych. Ruch stowarzyszeniowy inżynierów, liczący prawie 200 lat podąża tą drogą widząc przyszłość w rozwoju cywilizacji technicznej. W 16 edycji Młodego Innowatora widać jak uczestnicy nadążają za rzeczywistością – wiele rozwiązań dotyczy np. oszczędności energii, ekologii, potrzeb niepełnosprawnych. Wszystkie finałowe prace są na wysokim poziome i trudno było je klasyfikować. Pomysły powstają często w grupach, dzieła są zbiorowe. – Życzę, żebyście rozpoznali to, co może być tematem pracy na cale życie, swoje zdolności, możliwości zatrudnienia, potrzeby społeczne. Życzę podjęcia właściwych decyzji na dalszą drogę. Zainteresujcie się też pracą stowarzyszeniową, która czeka na młodych – powiedziała Prezes FSNT-NOT.

….i Herberta

Stale towarzyszący młodzieżowym imprezom technicznym wiceprezes Urzędu Patentowego RP, dr Piotr Zakrzewski wskazał młodzieży rozmaitość dróg życiowych, które otwierają się przed innowatorami: Są tacy, co nigdy nie przyjdą do Urzędu Patentowego, bo odkrycia naukowe są niepatentowalne, choć kiedyś i tu było inaczej o czym świadczy przykład Marii-Curie, która świadomie zrezygnowała z patentów uważając, że osiągnięcia nauki muszą być własnością wszystkich. Można też podać przykłady udanych patentów, które przyciągnęły inwestorów i pchnęły technikę naprzód. Każda ścieżka jest słuszna, ważne, żeby wybrać. Dr Zakrzewski sięgnął też po przykład Zbigniewa Herberta, który podróżował, by smakować rzeczywistość, dorobek kulturalny ubiegłych wieków, postrzegając to jako rodzaj drogi inspirującej do tworzenia. Warto się przyjrzeć różnym drogom twórców, także wynalazców, bo oni potrafili się zdobyć na refleksje, zatrzymać na chwilę. – Życzę wspaniałego rozpoczęcia tej podróży. Warto pomyśleć o osobach, które w jakiś sposób nas ukształtowały. Warto tu podziękować wychowawcom, takie inicjatywy jak te są wyjątkowo pożyteczne. Instytucje pełnią rolę służebną wobec twórców. Udało się ostatnio w podstawę programową „biznes i zarządzanie” wpisać ochronę własności przemysłowej.

Nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki w Konkursie Młody Innowator wręczali Ewa Mańkiewicz-Cudny jako Prze]wodnicząca Jury, Agnieszka Mokrogulska – naczelnik w MEiN i Jan Rosiński – Główny Technolog TZMO S.A. Tradycyjnie swoje wyróżnienia przyznało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR). Laureatom dyplomy i nagrody wręczył dr hab. inż. Michał Szota i Agnieszka Mikołajska. Otrzymali je Paweł Komasara i Piotr Seremak z Zespołu Szkól im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu za projekt „System poprawiający bezpieczeństwo pasażerów w pojazdach w trakcie postoju – często ratujący życie” pod kierunkiem mgr inż. Mariusza Zyngiera. (odebrala Beata Zyngier).

LAUREACI XVI KONKURSU MŁODY INNOWATOR

W kategorii szkoła podstawowa: I miejsce – Antoni Jędraszak ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce za projekt „Petmake – Filamenciarka” przygotowany pod kierunkiem mgr Eweliny Tyranowskiej W kategorii liceum ogólnokształcące: I miejsce – Jerzy Grabowski, Samuel Wiench z LO im. Salvadora Dalego w Warszawie za projekt „Podnośnik samochodowy – zestaw edukacyjny do nauki mechatroniki i programowania” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Arkadiusza Kwapisza W kategorii technikum: I miejsce – Filip Kiełbowicz, Matusz Żuk, Łukasz Pytlowany z Technikum nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu za projekt „SEMPER – urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariusza Skupnia oraz mgr inż. Bartosza Nycza Nagroda Specjalna Prezes FSNT-NOT Tymoteusz Więckowski, Maurycy Mówiński ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie za projekt „Ubranie z wbudowanym systemem docieplania czworonoga – WARM DOG” przygotowywany pod kierunkiem mgr Izabeli Gąsiorowskiej Pełne wyniki konkursu Młody Innowator na stronie: https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/xvi-edycja-konkursu-mlody-innowator-20222023-rozstrzygnieta?department=centrala

Laury dla prasy

Wieloletnim zwyczajem spotkań z młodzieżą jest promocja prasy technicznej i ogłoszenie wyników Konkursu Numerus Primus inter Pares 2022, organizowanego przez Towarzystwo Kultury i Historii Techniki (TKiHT).

W XXXVI edycji Konkursu tytuły uzyskali: w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę – nr 10/2022 czasopisma ENERGETYKA (Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej), Wydawca: COSiW SEP; wyróżnienia otrzymały: nr 5-6/2022 czasopisma DORADCA (Małopolski Informator Rolniczy), Wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice, nr 9/2022 czasopisma AGRO PROFIL, Wydawca: Agro Wydawnictwo Sp. z o.o. Suchy Las; w grupie czasopism specjalistycznych – nr 8/2022 czasopisma GOSPODARKA MIĘSNA, Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.; wyróżnienie otrzymał nr 4/2022 czasopisma ELEKTRO.INFO, Wydawca: Grupa MEDIUM. Dyplomy wręczali: Sekretarz Generalny TKiHT, Janusz Kowalski i przewodniczący Jury Konkursu prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, który podkreślił wysoki poziom nadesłanych czasopism.

jaz.

zwycięzcy innowatorzy