Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Młodzi wynalazcy nagrodzeni

Tegoroczne uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego finału LV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku A – Innowacje Techniczne odbyło się 9 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Urząd Patentowy RP. Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli: Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – dr Piotr Zakrzewski; Wiceprezes ZG Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – Kamil Wójcik; Dyrektor Departamentu Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej KGHM Polska Miedź S.A., przedstawiciel sponsora strategicznego Olimpiady – Sebastian Andruszkiewicz; Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice – doc. dr inż. Wiesław Brociek; Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady – Zbigniew Matuszczak; Prezydent PZSWiR – Stanisław Janowczyk; Wiceprezydent PZSWiR – Ryszard Bajkowski; Sekretarz Generalny PZSWiR – Tomasz Pilarski; Koordynator Olimpiady – Renata Kołodziej.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

· Usprawnienie Softwarowo-Techniczne

· Pomysł Techniczny

· Pomoc dydaktyczna

· Pomysł Ekologiczny

Wyniki Olimpiady opublikowane są na stronie internetowej Polskiego Związki Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie – https://pzswir.pl/olimpiada

Przed wręczeniem nagród, pucharów i zaświadczeń dla laureatów Olimpiady, uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu „Jak podejmować decyzje?”, który wygłosił dr Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobisty wkład w realizację programu innowacyjnego wychowania młodzieży, podczas uroczystości uhonorowano zasłużone osoby. Na wniosek Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości, Prezes Rady Ministrów nadał Odznaki Honorowe – „Za zasługi dla wynalazczości”: Renacie Kołodziej – koordynatorowi Olimpiady; Elżbiecie Lipskiej – przewodniczącej RKTiR w Chełmie, nauczycielowi i opiekunowi drużyny; Robertowi Wardzie – dyrektorowi LO nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim – organizatorowi tegorocznego finału Olimpiady w Bloku B.

Na wniosek Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wyróżnił „Srebrną Odznaką Honorową” rzeczników patentowych, sponsorów, nauczycieli – opiekunów uczniów w osobach: Adama Ciupińskiego – rzecznika patentowego, sekretarza Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji; Edwarda Bąką – Prezesa Zarządu EDBAK Sp. z o.o., Adama Bogacza – rzecznika patentowego, członka Komisji oceniającej prace okręgowe; Beaty Rymarczyk – dyrektora Wschodniego Klastra Obróbki Metali; Jerzego Truszkowskiego – nauczyciela – opiekuna uczniów.

Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów nadało „Złotą Odznakę Honorową PZSWiR”: Pawłowi Andyszczakowi i Anecie Drzazdze.

Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie i aktywizację zawodową młodzieży nadało tytuł PRZYJACIELA MŁODZIEŻY nauczycielom – opiekunom młodzieży: Kazimierzowi Okraszewskiemu, Mariuszowi Kamińskiemu,; Jerzemu Truszkowskiemu, sponsorom Olimpiady i organizatorom: Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku; firmie EDBAK Sp. z o.o.; firmie RST ROZTOCZE Sp. z o.o.; Stanisławowi Janowczykowi – Prezydentowi PZSWiR; Zbigniewowi Matuszczakowi – Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Olimpiady.

Za wysiłek włożony w przygotowanie i organizacje finału ogólnopolskiego Bloku B, organizatorzy podziękowali Panu Dyrektorowi Robertowi Wardzie z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, za kolejny rok owocnej współpracy oraz dofinansowanie Olimpiady przez Sponsora Strategicznego – KGHM Polska Miedź S.A. przyznało firmie specjalną statuetkę. Jej autorem jest znany w Polsce artysta metaloplastyki Paweł „Jastrząb” Jabłoński, a sama statuetka przedstawia wizerunek Kopalni Rudna, czyli podziemnej kopalni miedzi w Polkowicach – jednej z trzech kopalni miedzi w Polsce należącej do KGHM Polska Miedź S.A. Sponsorami Olimpiady były również przedsiębiorstwa: EDBAK Sp. z o.o. z Piotrowic i INFO-GLOBAL-FASTENING z Ostrowa Wielkopolskiego.

Uroczystość podsumował przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Zbigniew Matuszczak, który przedstawił najważniejsze liczby tegorocznej edycji Olimpiady, pogratulował finalistom, wyrażając nadzieję, iż dziś będąc młodymi entuzjastami nauki, w przyszłości nie zagubią oni w sobie cennego pierwiastka, jakim jest chęć odkrywania nowego. Przewodniczący przedstawił również plany PZSWiR dotyczące organizacji Olimpiady w nowej formule, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.