Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Modernizacja linii kolejowej z historią w tle

Firma Trakcja S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W tym roku obchodzi jubileusz 75 – lecia działalności. Naszą misją jest budowanie i modernizowanie infrastruktury, która łączy pokolenia.

Jednym z wielu projektów które obecnie są realizowane przez Trakcję jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer, która jest częścią linii pomiędzy Warszawą a Lublinem. Wartość kontraktu wynosi: 422 357 723,58 PLN netto. Kontrakt realizowany jest w formule: Buduj – w oparciu o czerwony FIDIC.

Linia nr 7 pomiędzy Warszawą a Otwockiem ma swoją ciekawą historię np. historia wiat kolejowych sięga 1921 roku. Profesorowie Aleksander Wasiutyński i Roman Podoski opracowali projekt budowy linii średnicowej i elektryfikacji Warszawskiego Węzła Kolejowego, obejmującego najważniejsze linie podmiejskie z Warszawy do Otwocka, Żyrardowa i Mińska Mazowieckiego. Do obsługi tych linii zaplanowano nowoczesny bezstopniowy tabor, który miał sprawnie obsługiwać potoki pasażerów. Aby było to możliwe,  konieczna była przebudowa stacji i przystanków.

Przemysław Skiba

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147910-modernizacja-linii-kolejowej-z-historia-w-tle-przeglad-techniczny-2024-3.html