Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Morze ma swoją politechnikę

Ostatnie lata to okres wyjątkowy dla szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Akademia Morska zyskała od 1 września 2022 r. status politechniki i obecnie mamy pierwszą Politechnikę Morską. Za tym idzie powołanie dwóch nowych wydziałów i budowa bogatego zaplecza laboratoryjnego. Powstaje najważniejsza w Europie Środkowej morska techniczna uczelnia cywilna.

Do Wydziału Nawigacyjnego, Mechanicznego oraz Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu dołączył Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. W 2023 r. otwarto Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających z 11 specjalistycznymi laboratoriami o nowoczesnym wyposażeniu, nastawione zarówno na badania naukowe, jak i komercyjne. Wyjątkowym projektem w CEOP są autorskie wielkoskalowe modele redukcyjne statków przydatne do badań modelowych. Być może stąd wyjdą pierwsze polskie projekty statków autonomicznych.

Trwa też budowa głównego Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego, jeszcze bardziej rozbudowanej inwestycji nastawionej na konkurencję z najnowocześniejszymi placówkami tego typu w Europie. Według programu rządowego Ośrodek ma powstać do 2025 r. za ponad 73 mln zł.  

Zygmunt Jazukiewicz

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7517-przeglad-techniczny-2024-6.html