Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Muzea Techniki w Polsce (4)

Wystawy tematyczne

Pierwszą wystawą tematyczną Muzeum Przemysłu i Rolnictwa była otwarta 26 października 1977 r. „Wystawa prac kobiet”, która wyróżniała się tematyką w ciekawym okresie historycznym (rodzące się ruchy emancypacyjne zderzające się z ideami konserwatywnymi). W tej wystawie Komitet MPiR pokładał bardzo wiele nadziei (Niwa, 1877, nr 70): począwszy od ogólnej prezentacji działalności kobiet na gruncie gospodarczym i jej wpływu na „pomnażanie narodowego bogactwa”, zainteresowania i zmotywowanie kobiet pragnących podjąć pracę, skończywszy na pobudzeniu rywalizacji pomiędzy wytwórczyniami mającej przełożyć się na nowe kierunki działania.

Opr. Bronisław Hynowski

Przeczytaj całość: https://www.sigma-not.pl/czasopisma-58-przeglad-techniczny.html

Wystawa w muzeum przemysłowym. (Kłosy, 1878, nr 700)