Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Muzea Techniki w Polsce (5)

Muzeum Przemysłu i Techniki

W czasie istnienia Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (MPiR) w Warszawie rozpoczęto w Ministerstwie Spraw Wojskowych (MSW), przy Departamencie Przemysłu Wojennego, zbieranie eksponatów wypożyczonych lub ofiarowanych temu resortowi przez przemysłowców zainteresowanych dostawami dla wojska.

Kolekcja w ciągu 4 lat liczyła około 1 tys. eksponatów. Wtedy w Ministerstwie zrodziła się myśl przeniesienia zbiorów poza gmach resortu i udostępnienia ich szerszym kręgom społeczeństwa. W efekcie porozumienia pomiędzy MSW, prezydentem Warszawy i prezesem MPiR przekazano wszystkie eksponaty do tego Muzeum, które utworzyło w tym celu oddział Polskie Muzeum Przemysłu.

W kwietniu 1929 r. odbyło się (z inicjatywy wybitnego inż. Kazimierza Jackowskiego) posiedzenie organizacyjne nowej placówki, na którym przyjęto prowizoryczny statut i wybrano zarząd tymczasowy jednostki autonomicznej, jednak pozostającej w ramach MPiR. Dyrektorem nowej placówki został inż. K. Jackowski. Na wiosnę 1931 r. uznani naukowcy i inżynierowie utworzyli Koło Przyjaciół Muzeum Techniki i Przemysłu. Ich ideą była chęć większego zaangażowania społeczeństwa w budowę Muzeum. Podczas pierwszego posiedzenia Koła postanowiono uruchomić kilka sekcji fachowych, które zajmą się organizacją poszczególnych działów Muzeum oraz działalności dydaktycznej. W kolejnych miesiącach Koło nie tylko przygotowało koncepcję ekspozycji  ale również opracowało nowy statut Muzeum. W tym statucie, ze względu na chęć poszerzenia spektrum działalności placówki, nazwa Polskie Muzeum Przemysłu została zmieniona na Muzeum Techniki i Przemysłu (MTiP). 

Bronisław Hynowski

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146589-muzeum-przemys%C5%82u-i-techniki-przeglad-techniczny-2023-12.html