Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

Po zakończeniu II wojny światowej i częściowej odbudowie z ruin stolicy, powstał pomysł reaktywacji muzeum techniki w nowym miejscu i nowej formule. Temat był przedmiotem obrad m.in. II Kongresu Techników Polskich w 1952 r., na którym postanowiono przekazać zadanie powołania nowego muzeum Naczelnej Organizacji Technicznej, a na siedzibę wskazano Pałac Kultury i Nauki, którego budowa właśnie się rozpoczęła.

Opr. Bronisław Hynowski

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146933-muzeum-techniki-i-przemys%C5%82u-not-przeglad-techniczny-2024-1.html