Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Na tropie zagadek Wszechświata

Poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące Wszechświata najlepiej zwrócić się do fizyków. Rozszyfrowanie mechanizmów jego funkcjonowania zawsze było i pozostaje domeną fizyki.

Frank Wilczek, naukowiec polskiego pochodzenia, laureat Nagrody Nobla z fizyki, będący ongiś gościem naszej redakcji na ul. Czackiego nazwał te pytania pięknymi[1]. Bez nich nie udałoby się Jamesowi C. Maxwellowi zunifikowanie elektryczności i magnetyzmu, a potem – co nastąpiło przecież niedawno – dojść fizykom do przekonania, że dla dużych energii siły elektromagnetyczne i słabe są aspektami tego samego oddziaływania. Rozwijająca się na naszych oczach nauka kształtuje przyszłe ramy teoretyczne i proponuje kolejne generacje eksperymentów, czego dobitną ilustracją są współczesne międzynarodowe projekty badawcze. Jak właśnie ten z udziałem naukowców polskich planowany w Japonii, a w sprawie którego w lutym 2022 r. podpisano stosowne umowy.

Marek Bielski

Przeczytaj więcej:  https://www.sigma-not.pl/publikacja-146931-na-tropie-zagadek-wszech%C5%9Bwiata-przeglad-techniczny-2024-1.html


[1] F.Wilczek, Piękne pytania. Odkrywanie głębokiej struktury świata, Warszawa 2016 oraz F. Wilczek i B.Devine,  W poszukiwaniu harmonii Wszechświata. Wariacje na tematy z fizyki współczesnej, Warszawa 2007.