Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Nagrody dla „mechaników”

16 lutego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej podsumowano dwa ogólnopolskie Konkursy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP:

XXIII Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2022/2023 oraz XVII Konkurs dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe pn. Technik-Absolwent – rok szkolny 2022/2023

Uroczystość rozpoczął i gości powitał prof. dr hab. inż. Tomasz  Chmielewski, Dziekan Wydziału, a zarazem Prezes Stowarzyszenia SIMP. Zaprezentował także sylwetkę prof. Seweryna Chajtmana, patrona roku 2024 w SIMP: twórcę i organizatora pierwszych w Polsce studiów inżynieryjno-ekonomicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej; wybitnego przedstawiciel nurtu technicznego w naukach o organizacji i zarządzaniu.

Następnie z wykładem pn.  „Elektronika drukowana – technologia XXI wieku” wystąpiła prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska z Politechniki Warszawskiej.

Po tym wykładzie rozpoczęła się uroczystość wyróżnienia laureatów obu Konkursów.

Ideę Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym przedstawiła Przewodnicząca Kapituły Konkursu dr inż. Małgorzata Sikora, profesor Politechniki Łódzkiej. Do udziału w tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono 28 prac z niemal wszystkich Politechnik i uczelni prowadzących profil mechaniczny. Po zapoznaniu się z nimi Kapituła wyłoniła laureatów.

I miejsce zdobyła mgr inż. Michalina Zając, absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej za „Projekt urządzenia do rehabilitacji szczęki człowieka”. Promotorem pracy był dr inż. Paweł Żak’

II miejsce przyznano Wiktorowi Postek, absolwentowi Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej z pracę „Analiza pracy pompy wirowej o niskim wyróżniku szybkobieżności”. Promotorem pracy był dr inż. Przemysław Szulc.

III miejsce zdobyła mgr inż. Joanna Wodnicka, absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej za pracę „Analiza efektywności działania wraz z propozycją usprawnienia na linii do spawania laserowego w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym”, której promotorem był dr inż. Tomasz Wojdat.

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia, które otrzymali: mgr inż. Kacper Bereszyński, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej za pracę „Badania układów lokalizacji pojazdu autonomicznego”, której promotorem był dr inż. Marcin Pelic oraz mgr inż. Rafał Zając absolwent Wydziału Politechnicznego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie za pracę „Trzyosiowy ploter frezujący CNC o polu roboczym 400x400x100mm”. Promotorem pracy był dr inż. Wojciech Gruszecki.

Dyplomy i nagrody laureatom i wyróżnionym wręczyli prof. dr hab. inż. Tomasz  Chmielewski, prezes SIMP i dr inż. Małgorzata Sikora, przewodnicząca Komisji Konkursu

Drugim konkursem podsumowywanym podczas tej uroczystości był XVII Konkurs dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe pn. Technik-Absolwent za rok szkolny 2022/2023. Na ten konkurs zgłoszono 117 kandydatur.

Główny tytuł SUPER TECHNIKA 2023 przyznano Mateuszowi Piotrowi Wójcikowi, absolwentowi Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Laureat, uczestnicząc w czasie nauki szkole startował w licznych olimpiadach wiedzy, turniejach i konkursach zdobył 18 indeksów ! Wybrał studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Pierwsze lokaty w poszczególnych specjalnościach zawodowych zdobyli:

Technik Mechanik – Mateusz Tymek, absolwentTechnikum Mechanicznego Nr 5 im. Zesłańców Sybiru w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Technik Mechatronik – Jakub Janór, absolwent Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

Technik Pojazdów Samochodowych – Mikołaj Gandor,absolwent Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

Technik Informatyk i Teleinformatyk – Kacper Golik, absolwent Technikum Elektronicznego Nr 7 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy

Technik ElektronikMateusz Jerzy Kotarba, absolwent Technikum Łączności Nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Technik Logistyk – Gabriela Marta Kuska, absolwentka Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

Technik AutomatykMarcin Jan Jasiński, absolwent Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

Technik Analityk – Gabriela Aleksandra Zarzecka, absolwentka Technikum Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej

Technik Programista  –  Piotr Mikołaj Mlak, absolwent Technikum Łączności Nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Technik Budownictwa  –  Maja Mielczarek, absolwentka Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie

Dyplomy i nagrody laureatom Konkursu wręczali wspólnie d proszę prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, Prezes SIMP oraz Przewodniczący Komisji Konkursu mgr inż. Grzegorz Telok

Opracował: Janusz M. Kowalski