Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Nauka potrzebuje biznesu, a biznes nauki

Prof. Jacek Męcina i dr Błażej Mądrzycki podkreślili już na wstępie, że to wydarzenie daje początek cyklicznych spotkań. Zwracając się do minister nauki, podkreślili potrzebę powołania celowego zespołu do opracowania modelu współpracy oraz przygotowania pilotażowych projektów, których celem będzie zbliżenie środowisk nauki i biznesu. Znajdą się w nich propozycje wskazujące, co otoczenie biznesowe i środowisko akademickie może zrobić dla gospodarki i społeczeństwa.

Jolanta Czudak

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148765-nauka-potrzebuje-biznesu,-a-biznes-nauki-przeglad-techniczny-2024-5.html