Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Nie tylko zysk się liczy

Czasy, kiedy zarządzanie przedsiębiorstwem ograniczało się do troski o jak najlepsze wyniki finansowe, to już przeszłość. Przed nowoczesnym biznesem stanęły kolejne wyzwania. Strategia zarządzania powinna uwzględniać interesy społeczne, pracownicze, dobre relacje z klientami czy aspekty środowiskowe. Chociaż obecnie społecznie zaangażowane są firmy różnej wielkości, to wciąż ton tego typu działalności nadają największe podmioty, czego przykładem jest Grupa Azoty.

W Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu, Policach i Puławach Dzień Chemika to święto nie tylko pracowników spółek Grupy Azoty. W piknikach organizowanych z tej okazji uczestniczą także rodziny pracowników i mieszkańcy. Mogą bezpłatnie wziąć udział w koncertach, turniejach sportowych, spotkać się ze sportowcami wspieranymi przez Grupę Azoty, niespodzianki czekają też na najmłodszych.

Z kolei dzięki Programowi Sponsoringowemu „Grupa Azoty START” utalentowana sportowo młodzież może rozwijać swoją pasję. A wsparcie przez Grupę Azoty Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich (w ramach współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim) pomaga trenować młodym ludziom, którzy w przyszłości będą reprezentować nasz kraj na najsłynniejszych trasach biegowych na świecie. Jednocześnie jest promocją biegów narciarskich w Polsce.

Dobry sąsiad

To tylko kilka przykładów z szerokiego katalogu aktywności Grupy Azoty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Co motywuje spółkę, która jest potentatem w branży nawozowo-chemicznej do angażowania  się w działalność społeczną? – Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes mają dla nas znacznie strategiczne. Ze względu na branżę, w której działamy zależy nam na zwiększaniu wiedzy lokalnych społeczności na temat charakteru produkcji zakładów Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Czujemy się odpowiedzialni za pracowników i za nasze najbliższe otoczenie. Dlatego ważne jest dla nas, aby mieszkańcy i samorządy traktowali firmę jak dobrego sąsiada, wspierającego rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny, troszczącego się o wzrost  atrakcyjności regionów, w których funkcjonuje Grupa Azoty, jako miejsc, gdzie warto mieszkać, pracować, rozwijać pasje i zaspokajać ambicje – wyjaśnia Katarzyna Kapustka, menedżer ds. komunikacji w Grupie Azoty. – Zwłaszcza, że zakłady Grupy są często największym pracodawcą w regionie, co oznacza, że nasz wpływ na codzienne życie mieszkańców danego miasta, czy powiatu jest znaczny – dodaje.

Sport, kultura i edukacja

Swoje zaangażowanie społeczne Grupa Azoty opiera na kilku filarach. Są nimi  m.in. sport, kultura, edukacja, ochrona środowiska, zdrowie. W tych dziedzinach prowadzi lub wspiera inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i regionów, w którym funkcjonują jej zakłady. Realizuje też działania promocyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. – Wspieramy sport amatorski m.in. poprzez realizację programu START, którego celem jest odkrywanie talentów sportowych dzieci i młodzieży, a tym samym dbałość o ich rozwój fizyczny przez upowszechnianie uprawiania sportu amatorskiego i profesjonalnego – wymienia Katarzyna Kapustka. – Angażujemy się w finansowanie najważniejszych dla Polaków dyscyplin sportowych, takich jak: skoki narciarskie, siatkówka, żużel, piłka nożna, czy lekka atletyka.

Z kolei w dziedzinie kultury Grupa Azoty współpracuje m.in. z Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Jest też mecenasem projektów dotyczących ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na przykład Muzeum w Woli Okrzejskiej dzięki temu pozyskało do swoich zbiorów wartościowe rękopisy oraz wiele osobistych przedmiotów należących do Henryka Sienkiewicza.

– Kolejnym filarem naszej aktywności CSR jest edukacja. Współpracujemy z instytucjami naukowymi i ośrodkami akademickimi. Od dziesięcioleci nie tylko wspieramy rozwój myśli technicznej i technologicznej, ale też aktywnie uczestniczymy w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, umożliwiających studentom spotkanie z przemysłem – podkreśla Katarzyna Kapustka.

W trosce o zdrowie

Grupa Azoty chętnie patronuje akcjom ekologicznym (popularyzuje dojazdy do pracy rowerami, organizuje akcje sprzątania świata), wspiera inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego m.in. akcje krwiodawstwa z Klubami HDK działającymi przy spółkach z Grupy. Przekazała ponad 4 mln zł na walkę z koronawirusem. Pieniądze trafiły do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych zlokalizowanych przede wszystkim w regionach, w których działają poszczególne spółki Grupy.

Wolontariat pracowniczy

Ważnym elementem zaangażowania społecznego Grupy Azoty jest wolontariat pracowniczy.  Integruje  pracowników wokół wspólnej działalności społecznej, pomaga budować dobre relacje w zespole, kształtuje kreatywność oraz zdobywanie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych. Sprzyja lokalnemu partnerstwu pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Azoty, a ich otoczeniem, w szczególności organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi i społecznymi. Przykładem takich działań jest przygotowanie zbiórki najpotrzebniejszych darów dla uchodźców z Ukrainy czy udział w akcji Szlachetna Paczka.  

– Reagujemy też na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz osób indywidualnych w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności wspieramy projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy – zapewnia przedstawicielka Grupy Azoty.

Korzyści dla obu stron

Aktywność biznesu w sferze CSR przynosi oczywiste korzyści beneficjentom tych działań. A co zyskuje biznes działając na rzecz społeczeństwa i  pracowników? – Budujemy swój wizerunek nie tylko jako podmiotu osiągającego dobre wyniki ekonomiczne, lecz także jako firmy wrażliwej społecznie – wyjaśnia Katarzyna KapustkaPodkreśla, że Grupa nie tylko dba o rozwój regionów, w których działają tworzące ją spółki. Pomaga pracownikom w realizacji ambicji, rozwoju kariery zawodowej. Sprzyja to ich otwartości na zdobywanie  wiedzy i nowe wyzwania. W efekcie Grupa zyskuje odpowiedzialnych, kompetentnych i lojalnych pracowników.

Lidia Sosnowska

Dzień Chemika to wydarzenie nie tylko dla pracowników Grupy Azoty i ich rodzin, ale także atrakcja dla lokalnych społeczności.

„Zbieram i segreguję” akcja z okazji Dnia Ziemi

Pracownicy GA chętnie angażują się w akcję Szlachetna Paczka (z prawej Monika Kapustka)

Wolontariat integruje pracowników i pomaga budować dobre relacje w zespole.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Zakłady Azotowe „Puławy” , Zakłady Chemiczne „Police”, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn”. W Unii Europejskiej Grupa zajmuje drugą pozycję w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Obecnie jej największym projektem inwestycyjnym, który umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej, są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins.

Firma poszukuje możliwości implementacji rozwiązań technologicznych w zakresie bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, w wyniku czego średni udział OZE w grupowym miksie energetycznym będzie się kształtować na poziomie minimum 40 proc. Realizacja planowanych projektów dekarbonizacyjnych pozwoli na obniżenie emisji CO2 w Grupie Kapitałowej w 2030 roku o ponad 800 tys. ton względem roku 2021.

Grupa Azoty to ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata. Jej produkty sprzedawane są do ponad 100 krajów.

Nie tylko zysk się liczy