Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Niezbędna poprawa jakości zasięgu na torach i drogach

Z Maciejem Boruckim, szefem sektora publicznego i transportowego w Cellnex Poland Sp. z o.o., rozmawia Jerzy Bojanowicz.

Czym zajmuje się Cellnex i od kiedy jest w Polsce?

Jest hiszpańskim operatorem infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaczął działalność w 2000 r. jako spółka Abertis Telecom, a obecnie funkcjonuje na 12 rynkach europejskich. Budujemy, rozwijamy i zarządzamy infrastrukturą telekomunikacyjną operatorów, by na jej bazie mogli swoim klientom końcowym oferować dostęp do telefonii komórkowej i Internetu.

Jak popatrzymy przez okno, to na sąsiednim budynku widzimy tzw. stację dachową, a poza tym przykładem naszą infrastrukturę tworzą maszty i wieże, a także systemy wewnątrzbudynkowe. Zarządzamy też infrastrukturą aktywną, czyli transmisją i emisją sygnału. To pokłosie naszej pionierskiej transakcji z Polkomtelem, operatorem sieci Plus.

W Polsce, do której weszliśmy w 2021 r. i przejęliśmy infrastrukturę od Polkomtela i Play’a, zarządzamy obecnie ponad 16 tys. obiektów wieżowo-masztowych, a do 2030 r. może być ich jeszcze więcej, jako że nasi klienci stale rozbudowują swoją sieć. Zatrudniamy ok. 500 osób, w tym ok. 200 w Warszawie, gdzie mamy biuro centralne, a oprócz tego w biurach regionalnych w Katowicach, Poznaniu i Gdyni. Mamy też 16 mniejszych lokalizacji.

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-145498-niezb%C4%99dna-poprawa-jako%C5%9Bci-zasi%C4%99gu–na-torach-i-drogach-przeglad-techniczny-2023-10.html

Maciej Borucki