Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Nowa formuła OWT

Olimpiada Wiedzy Technicznej (OWT) organizowana przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nie będzie już taka sama. Przez prawie pół wieku przechodziła różne zmiany merytoryczne i organizacyjne, ale zawsze adresowana była do uczniów szkół średnich zarówno technicznych, jak i licealnych. W ostatnich latach zawody rozgrywano w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej.

Zmieniły się przepisy i wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) dlatego XLX edycja będzie zawężona tylko do zagadnień elektroenergetyki. Zmniejsza to zainteresowanie licealistów, którzy głównie, wykorzystując wiedzę z fizyki, rywalizowali w kategorii mechaniczno-budowlanej. Zmienioną formułę Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) zapowiedział prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, wieloletni przewodniczący Komitetu Głównego OWT, podczas wręczania nagród laureatom XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej, 15 czerwca w Warszawskim Domu Technika. – Tegoroczna edycja jest ostatnią w dotychczasowej formule, ale to nie oznacza, że wyprowadzamy sztandar – zażartował profesor. – Olimpiada nie zmieni się radykalnie, tylko zostanie zawężona do zagadnień elektroenergetyki. Postaramy się jednak, żeby zawierała elementy energetyki w szerszym wymiarze.

– Zmiana modelu olimpiady wynika z konieczności dostosowania jej zasad do wymagań MEiN. Zamykamy pewien etap, ale jednocześnie otwieramy nowy. Mimo tych zmian sądzę, że młodzież podobnie jak poprzednicy, osiągnie wspaniałe wyniki, aby z sukcesem służyć polskiej gospodarce i nauce, popularyzując kulturę techniczną – podsumował prof. Stanisław Wincenciak.

Każdego roku w OWT startowało tysiące uczniów. Zawody były trójstopniowe i oceniane punktowo. Eliminacje szkolne przez kilkadziesiąt lat organizowano w formie pisemnego testu. Pozytywna ocena kwalifikowała uczestników do udziału w zawodach II stopnia. W czasie pandemii Covid 19 OWT przeszła rewolucję techniczną w związku z coraz powszechniejszą informatyzacją szkolnictwa i dostępu do Internetu. To wyznaczyło nowe standardy rywalizacji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, opracowanych przez spółkę NOT Informatyka. W tej nowoczesnej formule nowa olimpiada będzie nadal kontynuowana.

– Przez te prawie pół wieku wyłonionych zostało około 1000 laureatów OWT spośród wielotysięcznej grupy uczestników, którzy brali w niej udział od 1974 r. – podkreślała z uznaniem Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w czasie uroczystej Gali nagradzania tegorocznych laureatów XLIX OWT połączonej z wręczaniem nagród i wyróżnień finalistom XVI edycji konkursu Młody Innowator– Te sukcesy są wielką zasługą zarówno ambitnej i utalentowanej młodzieży, jak również nauczycieli i opiekunów, którzy rozwijają w uczniach zamiłowanie do nauk ścisłych. Pogłębiona wiedza z matematyki, fizyki, nauk przyrodniczych przełoży się z czasem na wspaniałe i niestandardowe efekty w praktyce. Jako przyszli twórcy techniki jesteście wielką nadzieją, że trwający odpo nad 200 lat ruch stowarzyszeń naukowo-technicznych będzie się nadal prężnie rozwijał. W skład FSNT-NOT wchodzi 40 stowarzyszeń naukowo-technicznych, które skupiają ponad 80 tys. inżynierów i techników. Myślę, że za kilka lat część z was z pewnością stanie się członkami tych stowarzyszeń. Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała za ogromną aktywność i zaangażowanie wszystkim uczestnikom OWT i konkursu Młody Innowator i dodała: – Każdy z was zasługuje na wielkie wyróżnienie, nagrodę i gratulacje bez względu na miejsca zajęte w olimpiadzie i konkursie. Jestem przekonana, że to właśnie wy, będziecie w przyszłości zmieniać świat na lepszy. Podziw dla wiedzy, zainteresowań, ogromnej wyobraźni technicznej oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce, wyraził też patron wydarzenia, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, w liście skierowanym do laureatów olimpiady i konkursu Młody Innowator. Dziękując organizatorom za cykliczne i niezmiernie ważne przedsięwzięcia edukacyjne, zarówno konkurs jak i OWT, zwrócił się bezpośrednio do młodzieży ze słowami: Życzę wam, aby udział w szlachetnej rywalizacji stał się dla was początkiem życiowej przygody, przepustką do spełnienia marzeń i zaproszeniem do odkrywania fascynującego świata nauki. Tak utalentowani młodzi ludzie, których zdolności znacznie wykraczają ponad stawiane im wymagania szkolnej edukacji, budzą moją radość, podziw i uznanie oraz nieskrywane poczucie dumy. Wierzę, że sukces który dziś świętujecie będzie inspiracją do pogłębiania indywidualnych zainteresowań a także pomocnym drogowskazem w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Indeksy dla laureatów i finalistów

Tegoroczni laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Technicznej już podjęli decyzję o wyborze przyszłego zawodu. Mają bowiem zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki studiów technicznych, zgodne z uchwałami senatów wyższych uczelni. Niektórzy z nich już myślą o przyszłej karierze naukowej.

Kacper Chałubek, laureat I miejsca w kategorii elektryczno-elektronicznej startował w OWT jako uczeń IV klasy mechatronicznej, Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. – Pokonałem wielu rywali do tytułu tegorocznego laureata OWT. Ten sukces otworzył mi drogę do wyboru wymarzonego dla mnie kierunku studiów. Za rok zdecyduję, czy będzie to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, czy wyjazd na studia zagranicę. Myślę o prestiżowych uczelniach, które są dużo wyżej w rankingach ze względu na wysoki poziom kształcenia. Planuję studiować elektronikę lub mechatronikę, ale interesuje mnie też chemia i druk 3D. Jako laureat OWT mam dużo większe możliwości dokonania wyboru kierunku studiów. Interesuję się hobbistycznie elektroniką analogową, szczególnie projektowaniem urządzeń pomiarowych. Ostatnio zakończyłem projekt napięcia odniesienia, który pozwala na kalibrację urządzeń typu multimetry. Urządzenie to daje na wyjściu bardzo stabilne napięcie, umożliwiające porównanie odczytu z multimetru do wartości rzeczywistej. Jest to szczególnie ważne jeśli chcemy przeprowadzać jakieś pomiary w elektronice. W technikum w Kleszczowie jest wielu takich hobbistów. Zawdzięczamy to naszemu opiekunowi, panu Arturowi Szczęsnemu, który przygotował do OWT dużą grupę uczniów. Oprócz mnie laureatem z 8 lokatą jest także Szymon Strzelczyk. Za rok w nowej formule olimpiady na pewno znów będziemy mieli sporą reprezentację.

Tomasz Karpiński, laureat II miejsca w kategorii elektryczno-elektronicznej, uczeń Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina z 1939 r. (rok przed maturą). – Pasjonuję się elektroniką i uwielbiam programować w wolnym czasie. Zamierzam z tym powiązać też przyszłe studia i pracę zawodową. Myślę o programowaniu, albo o cyberbezpieczeństwie. Biorę udział w wielu konkursach i olimpiadach o podobnej tematyce. W OWT uczestniczyłem już po raz 3, ale dopiero teraz doszedłem do finału. W poprzednim roku udział w tej rywalizacji uniemożliwił mi stan zdrowia. Miałem natomiast więcej czasu, żeby dodatkowo przyłożyć się do nauki i osiągnąć sukces w tegorocznej olimpiadzie. Wiedza, którą zdobyliśmy na lekcjach na pewno się przydaje, ale żeby zostać laureatem trzeba ją jeszcze pogłębiać we własnym zakresie. Często w Internecie przeglądam nowinki techniczne i sprawdzam pewne rzeczy, które mnie interesują. Konsultuję to potem z moim opiekunem, panem Mateuszem Nawrotem, który wskazuje mi jeszcze inne źródła do poszerzania wiedzy. Do takiego działania zachęcam każdego, kto zamierza wystartować w kolejnej olimpiadzie.

Łukasz Forenc, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych (Elektrycznych) im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (rok przed maturą), zajął III miejsce w kategorii elektryczno-elektronicznej. – To miejsce mnie nie satysfakcjonuje, ale cieszę się, że udało mi się choć tyle osiągnąć. Do I miejsca zabrakło mi kilkunastu punktów. Mam szansę na poprawę wyników w następnej olimpiadzie, bo kończę technikum za rok. Bardzo chciałbym zdobyć pierwsze miejsce i zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. Wyższa lokata daje bowiem więcej możliwości w wyborze uczelni i kierunku studiów. Czeka mnie sporo pracy, bo dobre przygotowanie do olimpiady wymaga dużego wysiłku. Trzeba zgłębić wiele zagadnień dotyczących techniki. To jest bardzo rozległa dziedzina i nie wszystko jest przystępne do opanowania dla uczniów. Zawsze jednak mogę skorzystać z wyjaśnień naszego opiekuna, pana Ryszarda Omieliańczyka. Bardzo się angażuje w to, żeby jak najwięcej osób brało udział w olimpiadzie. Z naszej szkoły w tegorocznej OWT uczestniczył też mój młodszy kolega Dominik Kruszewski z 2 klasy i też został laureatem. Zajął 5. miejsce. Obaj mamy motywację do tego, aby ten wynik poprawić w kolejnej już trochę zmienionej XLX edycji olimpiady.

Ludwik Madej, tegoroczny absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, został laureatem I miejsca w grupie mechaniczno-budowlanej. – Byłem w klasie matematyczno-fizycznej z rozszerzoną matematyką, fizyką i angielskim. Pani Maria Piasny, nasza nauczycielka i opiekunka zawsze nas zachęcała do udziału w różnych konkursach. Myślę, że uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w ok. 50 takich przedsięwzięciach. Ja też byłem w tej grupie. Rok temu wziąłem po raz pierwszy udział w OWT. Zrobiłem dwa głupie błędy i zająłem 6 miejsce. W tym roku wiedząc, że już mam studia w garści, podszedłem spokojnie do tej olimpiady i udało mi się wygrać. Mam już diamentowy indeks AGH, bo wygrałem taki konkurs. Otrzymałem z fizyki maksymalną liczbę punktów. Olimpiada Wiedzy Technicznej dała mi z kolei wstęp na wszystkie uczelnie techniczne. Po maturze złożyłem papiery na Politechnikę Warszawską i byłem pierwszy na liście, bo tak to działa. Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, którą uczelnię wybrać. Jedno wiem na pewno, że chcę być inżynierem, bo jest to bardzo twórczy i pożyteczny zawód. Szkoda, że zmieniła się formuła OWT i nie będzie już kategorii mechaniczno-budowlanej, w której startowali licealiści. Mam nadzieję, że stworzy się dla nich równie interesującą propozycję, aby mogli rywalizować o indeks na wymarzone studia.

Licealiści rozczarowani zmianą

Uczniowie szkół licealnych są rozczarowani wprowadzoną zmianą. Udział w OWT gwarantował bowiem finalistom i laureatom przyjęcie na określone kierunki studiów. Dla wielu uczniów była to istotna motywacja do nauki i udziału w olimpiadzie. – Zmiana formuły naprawdę mnie zmartwiła – wyznał Konrad Skwierczyński, uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, laureat VI miejsca XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej. – Rok temu dotarłem do II etapu olimpiady, w a tym roku przeszedłem do III i uzyskałem tytuł laureata z VI lokatą. Miałbym z pewnością lepszy wynik, gdyby nie roztargnienie. Zabrakło mi trochę rozwagi i źle przepisałem wzór matematyczny. Niemniej jednak sposób w jaki rozwiązałem zadania z tym błędnym wzorem został doceniony przez komisję. Moje rozumowanie było bowiem prawidłowe. Cieszę się z tego 6. miejsca, ale liczyłem na to, że w XLX edycji olimpiady zrobię kolejny progres i dostanę się do ścisłej czołówki. Lubię taką rywalizację, a jako uczeń liceum ogólnokształcącego miałabym dodatkową motywację do nauki przedmiotów ścisłych. Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas której nagradzano laureatów XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej, XVI edycji konkursu Młody Innowator oraz XXXVI edycji konkursu Numerus Primus inter Pares, za najlepsze czasopisma techniczne, była wyjątkową okazją do spotkań z przyjaciółmi wielkiej olimpijskiej rodziny.

Jolanta Czudak

LAUREACI 49. OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

Grupa mechaniczno-budowlana:

I miejsce Ludwik Madej – Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, opiekun: Maria PIASNY

Grupa elektryczno-elektroniczna:

I miejsce Kacper Chałubek Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, opiekun: Artur Szczęsny

Pełna lista laureatów 49. OWT na stronie: https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/

Nowa formuła OWT