Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Nowa wizja diagnostyki

MediSensonic jest polską firmą technologiczną, która tworzy bezpieczne i bezinwazyjne rozwiązania diagnostyczne, wyprzedzając światową konkurencję.  Rozwija zminiaturyzowane  techniki mikrofalowe do monitorowania parametrów życiowych  w organizmie człowieka i wykrywania symptomów chorób cywilizacyjnych – cukrzycy, nowotworów, układu krążenia oraz innych zaburzeń, w tym bezdechu nocnego. Badania prowadzi zespół wybitnych naukowców i inżynierów, specjalizujący się w diagnostyce mikrofalowej, fotonowej i sensorycznej  przy współudziale doświadczonych ekspertów medycznych.

Z prezesem firmy Robertem Gromadą, twórcą pionierskiego niegdyś systemu zarządzania danymi w badaniach klinicznych rozmawia Jolanta Czudak.

– Sensory biomedyczne już zrewolucjonizowały diagnostykę i opiekę medyczną, ale to nie koniec przełomu. MediSensonic pracuje nad nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.  Co to są za projekty?

– Prowadzimy prace badawczo- rozwojowe nad wysoce zaawansowanymi rozwiązaniami w obszarze bezinwazyjnej diagnostyki medycznej. Rozwijamy szereg niezwykle precyzyjnych pomiarowo urządzeń do ciągłego obrazowania i monitorowania zjawisk zachodzących w organizmie, używając do tego technik mikrofalowych, w tym zminiaturyzowanych radarów. Proces diagnostyczny polega na detekcji  i rejestracji zachodzących zmian chorobowych przy użyciu sensorów mikrofalowych i radarowych. Zebrane dane zostają przetworzone algorytmicznie i otrzymujemy cyfrowy obraz uzyskanych wyników. Nasze interdyscyplinarne zespoły badawczo-rozwojowe pracują  obecnie nad kilkoma projektami m.in. nad urządzeniem dla stomatologii do diagnostyki stanu miazgi zębów, nowatorską metodą diagnozowania zaburzeń oddychania w trakcie snu oraz nad całkowicie bezinwazyjnym systemem monitorowania glikemii, pierwszym takim systemem na świecie. Kolejne projekty, którymi się obecnie zajmujemy to opracowanie  bezmankietowego  ciśnieniomierza do monitorowania ciśnienia krwi w sposób ciągły i nieodczuwalny dla użytkownika, a także urządzenie do śledzenia parametrów i czynności życiowych np. skurczu serca, czy oddechu przy  aktywności fizycznej lub w różnych sytuacjach kryzysowych.  Pracujemy też nad systemem bezinwazyjnej diagnostyki pęcherza moczowego oraz nad wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do analizy sygnałów z sensorów bezkontaktowych do wczesnej diagnozy chorób nowotworowych i pulmunologicznych.

– Jaki jest stan zaawansowania prac przy realizacji tych innowacyjnych projektów?

– Technologie są już dopracowane, ale zanim przystąpimy do ich komercjalizacji wszystkie nasze projekty przechodzą przez ścieżką badań klinicznych. To jest cała seria badań,  których celem jest walidacja i doskonalenie rozwiązań przed przystąpieniem do rejestracji. Pierwszym naszym przedsięwzięciem był projekt stomatologiczny do diagnostyki stanu miazgi zębów i w tej chwili jest w trzecim badaniu klinicznym. Zaplanowane były w sumie cztery takie badania i zbliżamy się już do finiszu, po którym będziemy mogli przystąpić do rejestracji wyrobu medycznego. Może uda się tego dokonać jeszcze w tym roku, jeżeli pandemia nam w tym nie przeszkodzi. Technologia będzie całkowicie gotowa do wdrożenia i przeznaczona do sprzedaży. Obecnie nie zajmujemy się produkcją urządzeń do diagnostyki medycznej, a jedynie komercjalizacją technologii i udzielaniem licencji producentom z pełną dokumentacją techniczną IP i wszystkimi certyfikatami do jej bezpiecznego i skutecznego wykorzystania. Technologia do diagnostyki stanu miazgi zębów ściga się w procesie badań klinicznych z innowacyjną metodą diagnozowania zaburzeń oddychania w trakcie snu. Jest to urządzenie w postaci materaca, o nazwie Sorest, który monitoruje okresy bezdechu i chrapania, a także całodobowo śledzi wybrane parametry życiowe m.in. temperaturę, tętno, moczenie nocne, odleżyny u osób chorych, upośledzonych lub niedołężnych. Materac jest obecnie w trakcie badań klinicznych w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym i jest to już faza rejestracyjna. Zaplanowane jest jeszcze drugie badanie kliniczne o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.  Materac Sorest został wyposażony w warstwę aktywną, umożliwiającą  wykonywanie masażu wybranych części ciała.

– Jaką przewagę mają te urządzenia nad podobnymi rozwiązaniami, które już są dostępne na rynku? 

– W diagnostyce medycznej nikt przed nami nie wymyślił materaca do monitorowania bezdechu w trakcie snu. Nasz zespół opracował taką metodę po raz pierwszy na świecie. Jeżeli czujniki zainstalowane w materacu wychwycą bezdech senny to natychmiast na niego zareagują. Wybudzą śpiącą osobę i zasygnalizują konieczność zmiany pozycji. Zaburzenie snu może wynikać nie tylko z powodu bezdechu, ale także  np. ze wzmożonej częstotliwości oddechu na skutek przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc (POChP). Nasz materac potrafi skutecznie zareagować w obu takich przypadkach. Z kolei, odnośnie  urządzenia stomatologicznego do oceny przepływu krwi w naczyniach miazgi zębów to nasz Microwave Pulp Vitality Tester –MPVT ma szansę stać się pierwszym na rynku narzędziem sprawdzającym żywotność zęba jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Wysoka czułość i szybkość pomiaru oraz minimalizacja błędów pomiarowych wynikających z wrażliwości na ruchy i drgania mechaniczne sprawi, że rozwiązanie to stanie się bezkonkurencyjne w skali globalnej. Na świecie są obecnie tylko dwa typy produktów umożliwiających bezinwazyjną ocenę stanu miazgi zęba bazujące na technikach laserowych. Jedno jest oficjalnie dostępne w Polsce. Jest bardzo drogie, a do tego obarczone dużym błędem pomiarowym przy zastosowaniu w stomatologii. Dodatkowo, konieczne jest użycie kosztownych, wymiennych sond światłowodowych z możliwością jedynie kilkurazowego użycia. W badaniach klinicznych zawsze porównujemy naszą technologię do złotego standardu. W tym przypadku laserowy przepływomierz jest jedynym dostępnym wyrobem o charakterze „złotego standardu”, niestety cechujący się niezbyt wysoką czułością w zastosowaniu stomatologicznym oraz ryzykiem fałszywie dodatniego wskazania dla martwego zęba. Z pierwszych wyników badań i testów jakie przeprowadziliśmy wynika, że nasze urządzenie docelowo może być dokładniejsze. Prawdopodobnie będziemy musieli zmienić złoty standard w badaniu klinicznym i dokonywać oceny stanu zęba posługując się zdjęciem rentgenowskim.

– Albo ustanowić polski produkt firmy MediSensonic złotym standardem w stomatologii. Jest to możliwe?

– Najlepsze i najbardziej dokładne urządzenie powinno wyznaczać złoty standard. Nie wykluczone, że z czasem  będzie to MPVT. Dążymy do tego, aby nasze technologie miały taką właśnie rangę. Podam przykład, przez wiele lat system do ciągłego monitorowania glikemii tzw. CGMS, amerykańskiej firmy Dexcom, był dopuszczony do użycia jako pomiar drugorzędny wobec klasycznego sposobu badania poziomu cukru we krwi przy użyciu glukometru paskowego. Ostatnio uzyskał dopuszczenie jako urządzenie do samokontroli dla diabetyków. Wszystkie oferowane obecnie systemy typu CGMS porównuje się teraz do tego standardu, niemniej każdy z nich wymaga wkłucia elektrody pomiarowej pod skórę pacjenta.  Opracowywana przez nas mikrofalowa technologia pomiarowa, dedykowana do diabetologii, w tym zakresie jest całkowicie bezinwazyjna i bez potrzeby jakiegokolwiek nakłuwania w miejscu pomiaru. Wykorzystujemy układ, który dotyka skóry pacjenta np. na brzuchu, gdzie jest tkanka tłuszczowa i dokonuje pomiaru glikemii bez potrzeby naruszania ciągłości tkanek. Dzięki temu pomiar jest bezbolesny a urządzenie łatwe i wygodne w użyciu. Docelowo wynik będzie dostępny na smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym.  Dodatkowo, chcemy uwolnić pacjenta od konieczności kupowania zużywalnych wymiennych elektrod pomiarowych, jak to ma miejsce w przypadku inwazyjnych systemów typu CGMS. Nasz wyrób będzie pozbawiony takich elementów, czyli mamy tu jednorazowy zakup i dalej bezkosztowe użytkowanie. Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać każdy użytkownik we własnym zakresie i kontrolować swoje dobowe profile poziomu cukru we krwi. Techniki mikrofalowe i radarowe bardzo dobrze się sprawdzają w takich urządzeniach. Naszymi technologiami już interesują się światowe koncerny. Mamy znakomitą kadrę oraz zaawansowaną technologicznie aparaturę i oprogramowanie do tworzenia takich rozwiązań. W zespole badawczo-rozwojowym pracują wybitni naukowcy, inżynierowie i eksperci techniczni, specjalizujący się w diagnostyce mikrofalowej, fotonowej i sensorycznej, który współpracują z doświadczonymi ekspertami medycznymi. Nasze kompetencje zdobywaliśmy przez lata doświadczeń w pracy z pacjentami oraz w projektowaniu urządzeń medycznych, telemedycznych, a także aparatury badawczo-pomiarowej stosowanej w eksperymentach medycznych w jednostkach badawczych w kraju i za granicą. Z takim potencjałem możemy tworzyć konkurencyjne na światowym rynku bezpieczne i bezinwazyjne rozwiązania diagnostyczne.

– Dziękuję za rozmowę.

Prezes firmy MediSensonic Robert Gromada