Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Obchody Dnia Hutnika

Celsa Huta Ostrowiec wraz z Kołem SITPH przy Hucie Ostrowiec zorganizowała w dniu 17.05.2024 w „Bałtowskim Zapiecku” obchody Dnia Hutnika.

W pierwszej części odbyła się konferencja „Technologie Przyszłości”, która była poświęcona rezultatom projektów współfinansowanych przez NCBiR zrealizowanych w Zakładzie Wyrobów Kutych oraz Zakładzie Wyrobów Walcowanych. Podczas konferencji przedstawiono zaimplementowane zmiany techniczne, które pozwoliły na uzyskanie lepszych parametrów procesu wytwarzania wlewków, kształtowników oraz wielkogabarytowych odkuwek trudno odkształcalnych. Omówiono również wyniki badań w ramach zrealizowanych projektów wraz z obecną sytuacją hutnictwa w Polsce. 

W drugiej części obchodów uczczono 15-lecie Walcowni Średniej Celsa Huta Ostrowiec, wręczono okolicznościowe wyróżnienia i dokonano tradycyjnego ślubowania młodych hutników. Całość zakończyło spotkanie „Pod  Kadzią”.

Dzień Hutnika był okazją do uczczenia 15-lecia Walcowni Średniej Celsa Huty Ostrowiec
Wręczono okolicznościowe wyróżnienia