Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Od ruin cegielni do Kosmosu

Na pytanie, kim jest Adam Bisek niełatwo jest odpowiedzieć. Technik budowlany, przedsiębiorca, wynalazca, samouk, autor licznych wdrożeń wielu technologii, a jednocześnie wielki pasjonat lotnictwa i kosmonautyki, kilkukrotny delegat Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. zagospodarowania przestrzeni kosmicznej.

Nowoczesne rozwiązania, opracowane i wdrożone przez Pana Adama służą poprawie jakości życia mieszkańców, a także ochronie środowiska przez m.in.: zmniejszeniu hałasu, wykorzystaniem surowców wtórnych, redukcję ograniczeń ruchu kołowego i pieszego w trakcie renowacji infrastruktury podziemnej.

Od 48 lat prowadzi na Dolnym Śląsku firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISEK”. Przygodę z własną firmą rozpoczął w 1976 r. od wykonywania remontów kotłowni parowych oraz sieci gazowych, budowania sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych.

Na początku lat 80. XX w. poszerzył działalność o wykonywanie prac drogowych i bitumicznych oraz wprowadził technologię asfaltów twardo-lanych. W 1983 r., czyli czasach kiedy zakup ładowarki graniczył z cudem zakończył budowę ładowarki Ł201.

Lata 90. przynoszą dalszy rozwój działalności gospodarczej Adama Biska, który przejawia się w zakupie kolejnych firm, inwestycjach oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii, takich jak: „Cichy Ekologiczny Tramwaj” czy stworzenie w Krępicach nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych z własnym laboratorium drogowym, a także technologii recyklingu mas bitumicznych. W 1998 r. firma BISEK wdrożyła we Wrocławiu innowacyjną technologię produkcji belek tramwajowych z wbudowaną pływającą szyną, co pozwoliło zredukować hałas i 4-krotnie wydłużyło żywotność szyny i zmniejszyło częstotliwość ich wymiany.

W 1996 r. wrocławski przedsiębiorca kupuje ruiny starej cegielni znajdującej się w pobliżu portu lotniczego Wrocławia. Po gruntownej przebudowie obiektu na parterze powstała restauracja Orle Gniazdo, a piętro przekształcono w nowoczesną powierzchnię biurową z salą konferencyjną. Komin cegielni został skrócony o połowę i wyposażony w wieżę dostosowaną do szkolenia kontrolerów lotu. Budynek stał się siedzibą PW Bisek. Odbyło się tutaj wiele międzynarodowych konferencji, w większości poświęconych nowoczesnym technologiom budowy dróg, m.in. międzynarodowa konferencja „Zielone drogi i redukcja hałasu”. Na posesji znajdują się 2 samoloty: MIG i Iskra, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę po ich wycofaniu z eksploatacji.

Adam Bisek, dzięki kontaktom w Stanach Zjednoczonych, zainteresował się technologią produkcji gumowych asfaltów. Dzięki tej technologii można produkować mieszanki asfaltowe z wykorzystaniem zużytych opon w postaci granulatu gumowego. W 2006 r. skonstruował pierwszą maszynę „mikser” do produkcji asfaltu gumowego.

Jednak innowacje w budownictwie drogowym, to nie jedyne zainteresowania Adama Biska. Wielką pasją wrocławskiego biznesmena jest lotnictwo i kosmonautyka. W 2003 r. we Wrocławiu zorganizował Światowe Spotkanie Kosmonautów podczas, którego został położony kamień węgielny pod budowę Hotelu Kosmonauty w kształcie stacji kosmicznej MIR, hotel został uroczyście otwarty 10 lat później. W hotelu wielokrotnie gościli znani kosmonauci i piloci, organizowane były spotkania i konferencje lotnicze. Odbywał się zjazd z okazji 25-lecia lotu Mirosława Hermaszewskiego w kosmos. Uczestnikami zjazdu byli kosmonauci i astronauci z całego świata, a każdy z nich zasadził dąb, by tu wrócić w przyszłości. Zapoczątkowało to powstanie projektu Alei Dębów. Każde drzewo ma tablicę informującą kiedy i przez kogo zostało posadzone. Dęby posadzili m.in.: kosmonauci Aleksiej Leonow (Rosja), Mirosław Hermaszewski (Polska), John McBride (USA), a także inne wybitne osoby, np. pemier Francji – Jean Pierre Raffarin.

Również z inicjatywy Adama Biska w 2018 r. powstał Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego „Bisek Aerospace”, przygotowujący przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego. Szkoła posiada cztery symulatory wieżowe, trzy certyfikowane przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego) a jeden w trakcie certyfikacji ULC oraz jeden symulator samolotowy. We wszystkich urządzeniach odwzorowane jest funkcjonowanie i wygląd każdego europejskiego lotniska komunikacyjnego .

W lutym 2022 r. ukończono budowę instalacji do łączności radiowej ze Stacją ISS na orbicie okołoziemskiej. Łączność może być prowadzona w paśmie 144 MHz i 430 MHz, dodatkowo mogą być odbierane obrazy ze stacji ISS w technologii SSTV. Firma ma przyznany przedział czasowy w programie ARISS Europa. W styczniu 2023 r. Ośrodek Szkoleniowy otrzymał certyfikaty od ULC umożliwiający prowadzenie szkolenia dla kontrolerów ruchu lotniczego (ACTO). Obecnie Adam Bisek zajmuje się przygotowaniem oferty turystyki kosmicznej. Jest producentem symulatorów AFIS i ATC zbliżania i obszaru.

Za swoją działalność Adam Bisek był wielokrotnie nagradzany, m.in. otrzymał medal im. Tadeusza Kościuszki – „Uczciwy Przedsiębiorca”, wyróżnienie „Ikona Biznesu Wrocławia” – jest to nagroda za lokalny patriotyzm i kulturę biznesową, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, Honorową Odznakę WYBITNEGO INŻYNIERA”, przyznaną przez Akademię Inżynierską w Polsce oraz tytuł Honorowego Złotego Inżyniera” przyznany przez redakcję  czasopisma Przegląd Techniczny.

Adam Bisek HONOROWY ZŁOTY INŻYNIER 2023