Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Odpowiedzialny biznes wspiera lokalne społeczności

Unibep to nie tylko jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Jest też aktywnym uczestnikiem i kreatorem życia gospodarczego oraz społecznego w województwie podlaskim. Za zaangażowanie społeczne spółka została uhonorowana Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP 2023 w kategorii Odpowiedzialny Biznes.

Od ponad pięciu lat przy przedsiębiorstwie budowlanym Unibep SA działa Fundacja Grupy Unibep Unitalent. Obecnie to ona kreuje i realizuje wiele przedsięwzięć wspierających talenty proprzedsiębiorcze. „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%”, „Od pomysłu do biznesu”, „Od pieniążka po konto w banku”, czy lekcje kreatywności i marketingu dla uczniów szkół średnich – to tylko niektóre z corocznych akcji prowadzonych przez fundację. Uczestniczy w nich rocznie kilkaset osób, a dostęp do wiedzy –przez zamieszczanie informacji w sieci – ma kilkanaście tysięcy. Ale historia zaangażowania społecznego jednej z największych firm Podlasia – zatrudniającej obecnie 1700 osób – jest znacznie dłuższa i bogatsza. 

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Spółka od lat jest zaangażowanym uczestnikiem życia gospodarczego i społecznego w województwie podlaskim. Wspiera szkoły i uczelnie wyższe, pomaga tym, którzy są aktywni w obszarze kultury, nauki i przedsiębiorczości. Współpracuje zarówno ze środowiskiem naukowym (głównie Politechnika Białostocka), jak też organizacjami biznesowymi, otoczenia biznesowego, czy pożytku publicznego.  Cyklicznie wspiera rozwój wielu organizacji i poszczególnych osób, m. in. jest jednym z głównych sponsorów drużyny koszykówki Tur Bielsk Podlaski.

Współpracuje – obecnie głównie poprzez Fundację Grupy Unibep Unitalent – z samorządem województwa podlaskiego i lokalnymi samorządami, współtworząc takie wydarzenia jak m.in. East Design Days – największe święto designu w woj. podlaskim. Fundacja Unitalent pomysłodawca powstania w woj. podlaskim centrum sztuki i nauki o drewnie – Xylopolis. Obecnie jest to instytucja kultury w organizacji powołana przez samorząd wojewódzki. Idea Xylopolis była prezentowana na wystawie światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Unibep nie zapomina przy tym o pracownikach, których wspiera w rozwoju (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) i zapewnia różnorodne benefity pracownicze.

NIE TYLKO ZYSK SIĘ LICZY

Z czego wynika ta pozabiznesowa aktywność spółki? – Etyka w biznesie od zawsze była ważna w naszej działalności. Tworzenie wartości – nie tylko materialnej – jest wpisane w DNA Unibep SA. Codziennie pracujemy dla społeczeństwa, współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi, instytucjami i stowarzyszeniami okołobiznesowymi, tworzymy miejsca pracy, stąd myślenie nie tylko w kategoriach zysku, ale odpowiedzialności za to wszystko, co robimy i jak działamy – wyjaśnia Wojciech Jarmołowicz, rzecznik prasowy Unibep SA oraz prezes Fundacji Grupy Unibep Unitalent.

To zaangażowanie jest doceniane przez rynek. Unibep może się pochwalić marką dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Wielokrotnie był nagradzany w rankingach regionalnych m.in. Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw, Podlaska Marka Roku, a także  ogólnopolskich, takich jak Listek Polityki.

W ubiegłym roku samorząd województwa podlaskiego zgłosił Unibep do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Są nią honorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Unibep SA został laureatem w kategorii Odpowiedzialny Biznes. – Nagroda jest potwierdzeniem naszego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej i jeszcze bardziej mobilizuje nas do działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu – ocenia Leszek Gołąbiecki, wiceprezes zarządu Unibep SA.

KORZYSTAJĄ OBIE STRONY

Zdaniem Wojciecha Jarmołowicza, wszystkie działania w obszarze odpowiedzialności społecznej – zarówno spektakularne, jak te nawet niewielkie – są bardzo ważne, bo pozwalają pracownikom Grupy Unibep mieć poczucie, że celem firmy, w której pracują, jest nie tylko rozwój i zarabianie pieniędzy (oczywiście, to jest kluczowa rzecz), ale że ich miejsce pracy jest ważnym ogniwem społecznym, dbającym zarówno o pracowników, ale także najbliższe otoczenie.

Rzecznik spółki dodaje, że rozwijane przez lata działania CSR z czasem przybrały szerszą formę – strategii ESG (skrót powstały od pierwszych liter wskaźników wykorzystywanych do prezentacji wyników niefinansowych przedsiębiorstwa: environmental, social responsibility i corporate governance.) Uwzględnia ona nie tylko cele biznesowe, ale również wpływ działań przedsiębiorstwa na społeczeństwo, środowisko oraz pracowników. W grudniu 2022 roku Rada Nadzorcza Grupy Unibep przyjęła dokument „Strategia ESG. Perspektywa 2023–2025”. Firma jest w trakcie jego realizacji. Opiera się on na pięciu strategicznych celach:

  • ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, minimalizowanie ryzyka środowiskowego i upowszechnianie działań dających szanse na zrównoważoną działalność.
  • zapewnienie bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy,
  • budowanie relacji i rozwój kultury organizacyjnej uwzględniającej ideę zrównoważonego rozwoju,
  • upowszechnianie uniwersalnych praw człowieka wśród interesariuszy,
  • etyka w działaniu

Władze i właściciele spółki podkreślają, że zaangażowanie w sprawy społeczne to również sposób na budowanie więzi z  klientami i partnerami biznesowymi. A w dzisiejszej rzeczywistości sukces biznesowy nie może wydarzyć się bez poszanowania dla ludzi i środowiska.

DOBRY SĄSIAD

Grupa Unibep planuje rozwijać swoją działalność pod względem geograficznym oraz wchodzić w nowe obszary. Zamierza promować takie wartości jak odpowiedzialność, zaufanie, dobra współpraca i bezpieczeństwo. – Chcemy w każdym miejscu, gdzie jesteśmy i prowadzić inwestycje, być „dobrym sąsiadem”, na którego można liczyć, z którym zawsze można porozmawiać, zrobić coś istotnego dla społeczności lokalnych – zapewnia Wojciech Jarmołowicz. Kolejne zadania stoją też przed Fundacją Grupy Unibep Unitalent. To jej zadaniem jest i będzie dalsze promowanie postaw proprzedsiębiorczych zwłaszcza wśród młodych ludzi, co przyniesie korzyści całemu społeczeństwu.  

Lidia Sosnowska

Historia firmy Unibep sięga 1950 roku. Obecnie to jedno z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Realizuje inwestycje dla przemysłu i energetyki, posiada największą w naszym kraju fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynki Skandynawii i Niemiec oraz w Polsce). Unibep  SA działa też w szeroko pojętej infrastrukturze (buduje drogi i obiekty inżynieryjne głównie na terenie Polski północno-wschodniej) oraz prowadzi działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Od 2008 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Główna siedziba Unibep SA znajduje się w Bielsku Podlaskim. Przedsiębiorstwo posiada również swoje biura w Warszawie, Białymstoku, Łomży, Lwowie, Poznaniu, Katowicach i Raciborzu.
Galeria Północna w Warszawie