Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

II edycja Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, zwanej wcześniej Olimpiadą Innowacji Technicznych i Wynalazczości dobiegła końca. Tegoroczna – jubileuszowa – 50. edycja finału ogólnopolskiego została przeprowadzona w dniach 22 – 23 marca, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, które już po raz czwarty gościło uczestników finału ogólnopolskiego Olimpiady.

Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu finału dokonanym przez Dyrektora Liceum Pana Wacława Piędla oraz Wiceprezydenta PZSWiR Pana Zbigniewa Matuszczaka, 76 uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego kraju zmagało się w etapie pisemnym z czteroma zadaniami ocenianymi przez Jury w składzie: Tadeusz Wilczarski – Przewodniczący Jury; Ryszard Hubisz – Członek Jury; Renata Kołodziej – Członek i Sekretarz Jury; Helena Nisztuk – Członek Jury i Maciej Jarosław Tadel – Członek Jury.

Po etapie pisemnym, uczniowie wraz z opiekunami mogli na chwilę zapomnieć o trudach rywalizacji, dzięki wyjazdowi i zwiedzaniu firmy Armatura Kraków S.A. Zakład Produkcyjny w Nisku.

W drugim dniu Olimpiady, 10 najlepszych uczestników etapu pisemnego brało udział w etapie ustnym, podczas którego młodzież zmagała się z pytaniami z czterech dziedzin: wynalazczość, znaki towarowe, historia wynalazków i różne.

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Pękala Mikołaj – okręg Mazowiecki
Posturzyńska Iga – okręg Chełmski
Wojak Bartłomiej – okręg Podkarpacki Północ
Danis Aleksandra – okręg Wielkopolska Południowa
Czerepicki Marcin – okręg Bielsko – Bialski
Łatka Kamil – okręg Chełmski
Niwicki Franciszek – okręg Małopolski I
Kołodziej Blanka – okręg Koszaliński
Szajner Michał – okręg Chełmski
Łompieś Lena – okręg Pomorski
Liszka Tobiasz – okręg Podkarpacki
Wawrzyński Bartosz – okręg Koszaliński
Chruściński Radosław – okręg Lubuski Południowy
Chwałko Wiktoria – okręg Pomorski
Hondel Paweł – okręg Małopolski II
Zięba Bartosz – okręg Organizator
Majgier Grzegorz – okręg Małopolski II

Klasyfikacja drużynowa Olimpiady przedstawia się następująco:

1 miejsce – okręg Chełmski

2 miejsce – okręg Wielkopolska Południowa

3 miejsce – okręg Lubuski Południowy.

Finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości mogą starać się o indeksy na wybrane wydziały renomowanych uczelni w Polsce poza procedurą rekrutacyjną.

Tegoroczna Olimpiada była też okazją do uhonorowania działaczy i osób zaangażowanych we wspieranie innowacyjnych postaw wśród młodego pokolenia. Przyznane zostały następujące wyróżnienia tytuł Przyjaciel Młodzieży oraz Diamentowa Honorowa Odznaka przyznawane przez Krajową Radę Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Złote i Srebrne Honorowe Odznaki NOT.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki oraz Urząd Patentowy RP. Patronaty nad finałem ogólnopolskim objęli ponadto: Poseł na Sejm RP – Pan Rafał Weber, Wojewoda Podkarpacki – Pani Teresa Kubas-Hul, Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Dorota Nowak-Maluchnik, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Władysław Ortyl, Starosta Niżański – Pan Robert Bednarz.

Podczas podsumowania Olimpiady, bogactwo folkloru polskiego zaprezentował – Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Racławic. 

Po raz kolejny okazało się, iż naturalna potrzeba poznawania otaczającej rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami w różnych formach twórczości, stanowiła istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w tegorocznej rywalizacji, która z uwagi na liczbę laureatów oraz uzyskane wyniki, charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem.