Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Orędzie Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2022 r.

Ludzkość i opracowane przez nią technologie znalazły się w punkcie zwrotnym.

Podczas pandemii świat zobaczył, co potrafią technologie cyfrowe i jak mogą zmienić naszą przyszłość. Nowe technologie cyfrowe w wielu dziedzinach począwszy od 5G i Internetu rzeczy aż po sztuczną inteligencję (AI) i przetwarzanie w chmurze przesuwają granice tego, co jest możliwe. Podobnie jak to się stało wcześniej z innymi przełomowymi technologiami, będą one miały głęboki wpływ na naszą przyszłość i przyszłość naszej planety.

Wielkie możliwości wiążą się z wielką odpowiedzialnością. Blisko 3 miliardy ludzi wciąż nie ma dostępu do systemów łączności, przy czym większość z nich mieszka w krajach rozwijających się, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Wciąż utrzymuje się również luka w dostępie do łączności wynikająca z płci, przynależności do młodszego czy też starszego pokolenia i przystępności cenowej. Sprawiedliwy dostęp do technologii cyfrowych to nie tylko odpowiedzialność moralna. Jest on niezbędny dla osiągnięcia globalnego dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. Problem ten dotyka także ponad 1 miliard osób w wieku 60 lat lub starszych co wiąże się bezpośrednio z tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Ta coraz liczniejsza grupa ludzi w znacznym stopniu przyczyniła się do współczesnych osiągnięć społecznych i gospodarczych. Wraz z upływem czasu stają oni przed nowymi możliwościami i wyzwaniami, wobec których zasługują na naszą opiekę i pomoc.

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego obchodzony jest corocznie w dniu 17 maja w rocznicę założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU – ang. International Telecommunication Union). W tym roku skupiamy nasze wysiłki na „Technologiach cyfrowych dla osób starszych i zdrowego starzenia się”, w ramach nieustających wysiłków ITU na rzecz wspierania Dekady Zdrowego Starzenia ustanowionej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych.

Wzywam Was do podzielenia się z nami tym, co już się sprawdziło i co jeszcze można zrobić, aby pomóc osobom starszym stać się aktywnymi uczestnikami i cennymi współtwórcami cyfrowego świata. Dzięki konferencjom WTSA (ang. World Telecommunication Standardization Assembly – Światowego Zgromadzenia Standaryzacji w Telekomunikacji), WTDC (ang. World Telecommunication Development Conference – Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji) i PP-22 (ang. Plenipotentiary Conference – Konferencja Pełnomocników ITU), które odbędą się w tym roku, zyskamy bezprecedensową okazję do przerwania cykli wykluczenia i przyspieszenia transformacji cyfrowej dla wszystkich.

Niech ten rok stanie się dobrym czasem dla powyższych działań. Zróbmy to dla dobra ludzkości i świata.

Wszystkim seniorom serdecznie życzę wielu szczęśliwych i zdrowych dni życia wspieranego przez zalety technologii cyfrowych. Dziękuję Wam.

Houlin Zhao, sekretarz generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)

Tłumaczenie tekstu orędzia na język polski: Jacek Nowicki, SG SEP

Houlin Zhao, sekretarz generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)