Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Aktualności przeglądu technicznego

artykuły

Inauguracja obchodów Roku Bema

O uroczystej inauguracji obchodów ogłoszonego w Federacji SNT NOT Roku inż. gen. Józefa Bema z Renatą Łabędź, prezes FSNT-NOT Rada w Tarnowie rozmawia Bronisław Hynowski 14 marca 2024 roku przypadała 230. rocznica urodzin gen. inż.

Czytaj więcej »
artykuły

Stąpanie po kruchym lodzie

Przywrócenie dialogu ministra nauki i szkolnictwa wyższego ze środowiskiem akademickim przynosi dobre efekty. Spełnia oczekiwania uczelni i ośrodków badawczych. Zrealizowano już pierwsze wnioski zgłaszane przez grupę ekspertów podczas lutowego forum polityki technologicznej. Inicjatorem tego spotkania,

Czytaj więcej »
artykuły

Skanowanie podpowierzchniowe najnowszej generacji

Georadar spektralny stworzony przez WIDMO Spectral Technologies może być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebne są dokładne informacje o strukturze terenu i tym, co znajduje się pod jego powierzchnią, m.in. w górnictwie, budownictwie, archeologii. W technologii

Czytaj więcej »
czasopismo

W numerze 4/2024

NASZ KOMENTARZ Inżynieria jest kobietą? DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości EDUKACJA Ku pierwszej lidze inżynierskiej ENERGETYKA „Wiatrowe” inwestycje się opłacą HISTORIA TECHNIKI Początki elektrycznych pojazdów INFOTECHNOLOGIE Zawierzyć człowiekowi, czy jego awatarowi? INNOWACJE Skanowanie podpowierzchniowe

Czytaj więcej »
Komentuje Waldemar Rukść