Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

PARP wspiera innowacyjne projekty młodych przedsiębiorców

Wspieranie startupów ma kluczowe znaczenie dla budowania gospodarki opartej na innowacjach. Początkujący przedsiębiorcy, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie, potrzebują szczególnej pomocy, która umożliwi im rozwój.

Dlatego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizujemy wiele działań stworzonych z myślą o startupach. W najbliższym czasie młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o finansowanie z Funduszy Europejskich.

Wspomnę tylko pokrótce o naszych doświadczeniach z projektów z poprzedniej  perspektywy finansowej 2014–2020. Jednym z nich były „Programy akceleracyjne” dla startupów, w ramach których zawarliśmy ponad 1200 umów na kwotę 339 mln zł. Ponadto przeprowadzono blisko 500 wdrożeń u odbiorców technologii.

Z kolei w „Platformach startowych dla nowych pomysłów” z Programu Polska Wschodnia 2014–2020, podmioty, które pełniły rolę Platform, pozyskały ponad 12 tys. unikalnych pomysłów biznesowych, a 1,5 tys. z nich zamieniło się w innowacyjne spółki. Ponad 500 startupów, które zakończyło inkubację, otrzymało także wsparcie z PARP sięgające nawet 1 mln zł. To potwierdza, jak duży jest potencjał w zakresie nowych, innowacyjnych firm. Instrument „Platformy startowe dla nowych pomysłów” jest kontynuowany także w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.

Obecnie prowadzimy nabór skierowany do wyspecjalizowanych ośrodków innowacji, które wraz z innymi instytucjami otoczenia biznesu stworzą Platformy startowe. Na ten cel mamy budżet 120 mln złotych, a nabór trwa do 21 czerwca br. Wybrane w konkursie Platformy będą prowadziły programy inkubacji, pozyskując zgłoszenia osób, które chcą uruchomić i rozwijać własny startup w Polsce Wschodniej. Za ich pośrednictwem innowacyjne przedsiębiorstwa na najwcześniejszym etapie rozwoju, otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące m.in. prace nad rozwojem pomysłu biznesowego. Po zakończeniu inkubacji startupy będą mogły ubiegać się o bezzwrotną dotację na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek.

W maju tego roku planujemy ogłosić nabór do konkursu Startup Booster Poland z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem tego konkursu jest przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, a dofinansowywać będziemy programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych startupów. 

Programy mentoringowe, pozwalające zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców, będą także wspierane w innym działaniu FENG – Laboratorium Innowatora. Finansowaniu podlegać będą granty na rozpoczęcie działalności dla startupów zakładanych w Polsce, działania mentoringowe i doradcze, zakup materiałów i surowców, usługi wspomagające nawiązanie relacji biznesowych oraz dostęp do przestrzeni co-workingowej, prototypowni, laboratoriów. Działanie zostanie ogłoszone we wrześniu br.

Finansowanie to jednak nie wszystko, co robimy we wsparciu innowacyjnych projektów. Warto także wspomnieć o konkursie Polski Produkt Przyszłości, którego celem jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii. W 25-letniej historii wpłynęło do nas ponad 1600 innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na bieżące potrzeby z niemal każdej dziedziny. Nagrodziliśmy i wyróżniliśmy ponad 200 z nich. Konkurs jest szansą na wykazanie się także startupów – co roku przyznawana jest nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę, funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata. Otrzymana nagroda jest świetną okazją do promocji projektu i jako PARP włączamy się w promocję tych rozwiązań.

Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP wspiera innowacyjne projekty młodych przedsiębiorców
Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości