Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Pestycydy są wszędzie

Środki ochrony roślin stosuje się, aby ograniczyć straty w produkcji roślinnej, powodowane przez różne szkodniki takie jak owady, larwy, ślimaki czy chwasty. Wpływa to na zwiększenie plonów, ale z drugiej strony jest źródłem innych problemów. Oddziałuje szkodliwie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. W Polsce liczba środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, które zawierają kilkaset różnych substancji aktywnych, wynosi ponad 2500. Różnią się od siebie strukturą chemiczną, klasą toksyczności, selektywnością i okresem karencji. Bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie, przyczyniają się do spadku liczebności gatunków zwierząt i roślin oraz dramatycznej utraty różnorodności biologicznej w europejskim krajobrazie rolniczym i przyrodniczym.

Jolanta Czudak

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148771-pestycydy-sa-wsz%C4%99dzie-przeglad-techniczny-2024-5.html

mgr inż. Dorota Medera