Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Piotr Kostro – Złoty Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE

Obok innowacji kolejną ważną kwestią w mojej pracy inżyniera jest właśnie ekologia. Większość moich zainteresowań oraz uczestnictwo w projektach związane z ekologią ułatwia mi praca w RCIiT Radom należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu mającej dostęp do technologii na poziomie światowym. Na co dzień nie zajmuję się głównie ekologią, lecz obecny świat jej potrzebuje, a wiele dzisiejszych innowacji często wiąże się z potrzebą funkcjonowania zgodnie z Zielonym Ładem.

Uczestniczę w projektach związanych z ekologią, co pośrednio także ma związek z moim wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. W ramach działalności zawodowej podejmuję różne aktywności, mogące wpływać na środowisko, są to m.in.:

– byłem głównym inżynierem projektów wielofunkcyjnej maszyny do upraw i pielęgnacji rzędowych i międzyrzędowych w rolnictwie,

– wykorzystuję swoje umiejętności oraz wiedze inżynierską współpracując z twórcą zmodyfikowanej maszyny wiatrowej służącej do oprysków oraz nawożenia w sektorze rolno-spożywczym, co będzie miało ogromny wpływ na ekologię,

– uczestniczę także w projektach tworzących naturalne i ekologiczne nawozy polegające na zwiększeniu zawartości próchnicy na drodze naturalnych procesów biologicznych co ma poprawić jakość gleby,

– pracuję nad wdrażaniem w budownictwie paździerzy konopnej jako materiału paraizolacyjnego oraz wypełniającego przy budowie domków ekologicznych na zgłoszenie, co może zastąpić wiele mało ekologicznych materiałów budowlanych,

– pracuję przy kilku projektach polegających na pozyskiwaniu energii z turbin wiatrowych oraz wodnych.

Piotr Kostro - Złoty Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE